Csütörtökön ülésezik a grémium

Február 20-án, csütörtökön 16 órától tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról, az Ipari Park beruházásról

2.) Javaslat a Bonyhád Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 3/2013. (III. 1.) számú rendeletének módosítására

3.) Bonyhád Város Önkormányzata adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl és kezességvállalásaiból keletkezõ kötelezettségei

4.) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2014. évi költségvetési javaslata

5.) Éves ellenõrzési jelentés az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi felügyeleti és belsõ ellenõrzésének tapasztalatairól

6.) A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítása

7.) A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmûködési megállapodás felülvizsgálata

8.) A Völgységi Múzeum és a Solymár Imre Városi Könyvtár vezetõi állására pályázat kiírás

9.) A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása

10.) A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ nevû társulása társulási megállapodásának módosítása

11.) Az óvodák 2014. évi nyitva tartási rendjének engedélyezése

12.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 23/2010.  (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

13.) A teveli „Árvácska” Családok Átmeneti Otthona társulási megállapodásának módosítása

14.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

15.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl