Kreatív gondolatok, engedelmes kezek

A Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium több tucat diákja elevenítheti fel nyári élményeit, ha kézbe veszi az augusztusban megrendezett alkotómûhelyekrõl készülõ kiadványt. A kreatív szellemû diákok és csoportvezetõk a Nemzeti Tehetség Program pályázatának elnyerésével tölthettek el egy hetet az iskola kollégiumában. Egy kis nyár a télben – mindig jól jön egy pinduri lélekmelegítõ emlékezés.

Ahogy Lenczné Vrbovszki Judit igazgató-helyettes, a pályázat írója és a Lotz János Nyári Diákegyetem szervezõje elmondta, nagy örömmel töltötte el a résztvevõ diákokat és oktatókat a lehetõség, hogy a táboron belül képzõmûvészeti, kézmûves és média mûhelyeket hozhattak létre.

Árki Rita rajzot oktat a középiskolában; nagyon kíváncsi volt, vajon a jelentkezõ fiatalok, miként fogadják az új technikákat, az órarendi feladatoktól eltérõ alkotófolyamatokat. Úgy, ahogy azért számított rá: jól. Készítettek grafikus képeket, krokikat. Páran természeti formák átiratait dolgozták fel. A Szecska tónál – negyven fokban – Kovács Ferenc mûvész úr szakmai irányítása mellett festettek, és az itt szerzett élményeket és benyomásokat késõbb akrilfestékkel, illetve temperával készült képeken láthatták viszont az érdeklõdõk, mert a tábor zárásakor kiállítással kedveskedtek a csoport tagjai. Szintén itt volt látható néhány kiemelkedõen jól sikerült mûtermi munka: parafrázisok és vegyes technikával készült alkotások.

Tanulmányútra Baranya megye székhelyére mentek, a Pécsi Modern Magyar Képtár anyagát tekintették meg.

Tormássi Éva tanárnõ kézmûves ládikájában számos kincs lapult: különféle textilek, levendulavirág, hímzõfonal, pezsgõsdugó, agyag. Mindezekbõl valódi remekek születtek, nem is akármilyen aranykezek segítségével. Gergely Katalin a keresztszemes hímzés csínját-bínját mutatta meg; Kontár Noémi a bonyhádi Székely házban a székelység története mellett a szövésrõl is mesélt, sõt, tartott egy rövid bemutatót, majd az ügyesebbek ki is próbálhatták a szövõszéket. Csaláné Bohli Cecília bábkészítõvel ujjbábokat készítettek (micsoda kincs a pezsgõsdugó!), amivel a játék igazán önfeledtre sikeredett, sõt ezeket még a kreatív írók is felhasználták az egyik produkciójukban. A Gerjenben élõ Kozák Éva fazekas, a Népmûvészet Mestere az agyagozáshoz hozta meg a csoporttagok kedvét. Váralján pedig Jéhn Éva mutatta meg a sárközi viseletet, mesélt a település történetérõl. A Népmûvészeti tájházban a legnagyobb érdeklõdést talán a gyöngybõl készült nyakékek váltották ki, amit még a mai napig viselnek a helyi lányok és asszonyok.

A táborzáró kiállításon levendulával töltött illatpárnákat, foltvarrással készült táskákat, nemezvirágokat, keresztszemes motívumokkal ékített terítõket mutattak be.

V. Gänszler Beáta huszonöt éves újságírói gyakorlattal felvértezve igyekezett átadni a szakma szeretetét és a szakmai tudás néhány szeletét a kilenc tagot számláló csapatnak. Nyolc diák már belekóstolt ebbe a kreatív hivatásba, ezért az újságírói etikai kódexet és a hír, a tudósítás, az interjú és a riport jellemzõit csak átismételni kellett. A média szekció magára vállalta a tábori élet, valamint a meghívott vendégek elõadásainak dokumentálását és a különbözõ (újságírói) mûfajokban történõ feldolgozását, ezért azonnal el is kezdték a munkát. Az alkotómûhely másik vezetõje Holló Katalin tanárnõ volt, aki az elektronikus újságírás rejtelmeibe vezette be a fiatalokat. A videó kamerával készült anyagokat megvágták, kisfilmeket készítettek belõlük. A napi teendõket úgy osztották fel, hogy lehetõség volt egyéni és csoportos munkára, ezzel együtt személyre szóló képzésre, illetve értékelésre is. Extra élményt jelentett az udmurt nyelv kutatójával, Selmeczy Somával készített interjú, mert a felvétel közben bejelentkezett az orosz Facebookon a Bonyhádtól háromezer kilométerre lévõ Udmurtiából, Izsekszbõl Soma egyik tanítványa, Marina.

Összesen hat interjú, nyolc tudósítás, több riport, rengeteg mínuszos hír, számtalan fénykép és videó készült a hat nap alatt. A potenciális sajtómunkások Power Pointot készítettek magukról és videó filmet a tábori életrõl – ezen alkotások levetítésével zárult a jó hangulatú tábor.

A készülõ újság anyagát javarészt szintén a Média alkotómûhely tagjai állítják össze.

Lenczné Vrbovszki Judit szerint nagyon fontos, hogy dokumentáció készüljön ezekrõl a kreatív tevékenységekrõl. A jövõ generációinak üzenet a gimnáziumban folyó értékes munkák e szeletérõl, a résztvevõk pedig újraélhetik élményeiket a hamarosan megjelenõ kiadványban, a Lotzogásban.

– vgb –