Két évig segíthették a völgységi fiatalokat

Kompetencia alapú komplex programot indított közel két éve a Völgység fiataljaiért a Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány. A „Jordán-klub – mert kell egy hely” címû TÁMOP projekt záró rendezvényét november 19-én tartották, ahol Wagnerné Kócsidi Ilonka projektmenedzser köszöntötte a megjelenteket.

Szabó Judit, a projekt szakmai vezetõje értékelte a kétéves programot, melyhez hidai fiatalok, a bonyhádi Jókai Szakképzõ- és a lengyeli Apponyi Szakközépiskola diákjai, a váraljai és a kisvejkei Tanoda ifjai is csatlakoztak. A két személyiségfejlesztõ kompetencia-csoport óráin 168-an vettek részt rendszeresen. Pilates tornát 89 alkalommal tartottak, ezeknek összesen 89 résztvevõjük volt. A színjátszókör 76 alkalommal várta a fiatalokat, 48-an éltek is a lehetõséggel. A Fotóklub 42 foglalkozásán 122-en ismerkedtek a fényképezés alapjaival. Az Alkotókör 35 összejövetelén 218-an mûvészkedtek. A Szülõcsoport 25 estjén 31 szülõ vett részt. A Filmklubban 21-szer vetítettek, 85 érdeklõdõnek.

Magába a Jordán Klubba a tanítás utáni órákban 121 diák látogatott el. A projekt keretében Bonyhádon és Pécsett tartottak prevenciós elõadásokat, váraljai és zsibriki rendezvényeken is átadtak információkat az érdeklõdõknek, és ruhacserélõ akciót is szerveztek.

Szabó Judit úgy fogalmazott, hogy a 2 éves projekt végén is egy folyamat, egy út elején vannak, és a projekt lezárulása egy kritikus hiányt teremt, fontos lenne a folytatás. Hiszen sikerült megszólítani sok embert, nem szerencsés most magukra hagyni õket. A Városi Kórház Egészségfejlesztési pályázata keretében a Szülõcsoport további 14 hónapig mûködhet, és a Visszaesés megelõzõ csoport is tovább élhet, a Jókai Szakképzõben pedig a kompetenciacsoport mûködhet tovább.

Ziegler Teréz, az SZL TISZK Jókai tagintézmény igazgatója a náluk mûködõ kompetenciacsoport eredményeirõl szólt. A 9. évfolyam diákjai részesültek ezekben az órákban, ahol a csapatmunka keretében kialakult a fiatalokban a segítségkérésre való képesség, a felügyelet elfogadásának képessége, megbízhatóság tanúsítása, objektivitás, megfelelõ önkifejezés, kezdeményezõkészség, tervezõképesség, napi tevékenység strukturálása, problémamegoldó és döntéshozatali készség, empátia, társak bátorítása, lelkesedés, konfliktusfeloldás. Az interaktív, játékos óráknak köszönhetõen a második félévtõl megszûntek a rongálások, feleselések, tanóra közbeni zavargások. A diákok kiegyensúlyozottakká váltak, megerõsödött a csapatkohézió, és immár másképp nézik a jövõt, mint a beszélgetések elõtt, meggondolják cselekedeteiket, és igazi csapatként folytatják az iskolai osztálymunkát.

A projektzáró keretében a Fotóklub tagjainak kiállítását tekintették meg közösen a projekt megvalósítói, városvezetõk, az együttmûködésben szerepet vállaló tanárok, lelkészek, ifjúsági csoportvezetõk, újságírók.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.