Péntek délelõtt ülésezik a grémium

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete április 26-án (péntek) 10.00 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában. Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2. Bonyhád város 2012. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

3. Bonyhád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

4. Bonyhád Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve

5. A közterületek elnevezésérõl, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésrõl és a házszám megállapításáról szóló rendelet megalkotása

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása

7. Közvilágítási szerzõdés módosítása

8. Pályázat benyújtása térfigyelõ kamerarendszer kiépítésére

9. Bonyhád, Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlan földszinti részének átadása a járási hivatal részére