Vietnámi testvérvárosi kapcsolat felvételérõl dönt a grémium

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete november 27-én (kedd) 17.00 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. n. évi végrehajtásáról

3.) Javaslat Bonyhád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 4/2012. (II.17.) számú rendeletének módosítására

4.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása

5.) Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

6.) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

7.) Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ intézményfenntartó társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása

8.) Szándéknyilatkozat elfogadása vietnámi testvérvárosi kapcsolat felvételérõl