Nyelv, játék, irodalom

20121122-1.jpgIskolánk, a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola 3. évfolyama a hagyományoknak megfelelõen négyhetes projektet valósított meg október 15-tõl november 15-ig. A két harmadik osztály érdekes feladatokkal és változatos módszerekkel dolgozta fel a témát, melynek címe: Nyelv, játék, irodalom és a magyarországi németek élete. A projekt ideje alatt a gyerekek megismerkedtek a nagyszüleik és dédszüleik játékaival, a régi kézmûves foglalkozásokkal és azok szerszámaival, a magyarországi németek mindennapi életével és használati tárgyaival, a régi iskolák szokásaival, egy szatócsbolt kínálatával, a sváb népviselettel, néptánccal és a magyarországi németek irodalmával.

20121122-2.jpgA gyerekek a gyûjtõ munka során minden témához hoztak otthonról régiségeket, emléktárgyakat, fotókat, melyekbõl igazán értékes kiállítást tudtunk berendezni. A projekt lehetõséget teremtett arra, hogy a tanulók játékkal, tánccal, mozgással, barkácsolással, sok-sok tevékenykedéssel sajátítsák el az új ismereteket, és õrizzék meg hagyományaikat. A programok megvalósítása során a kooperatív tanulási technikák, múzeumlátogatás, múzeumi tanórák, barkácsolás, illusztrációkészítés, plakátkészítés, közös tánctanulás, éneklés, verstanulás, színpadi bemutató segítségével értük el a kitûzött célokat.

A projekt zárásaként november 15-én meghívtuk a gyerekek szüleit és nagyszüleit az iskolába, ahol egy elõadással, diaképek vetítésével és a gyerekek éneklésével, versmondásával tájékoztattuk a megjelenteket a projektünk tartalmáról. Ezután került sor a kiállítás megnyitására.

20121122-3.jpgA projekt megvalósítója a 3.b és a 3.c osztály németes tanítói: Zircher Zita és Szvorényi Jánosné voltak. A rajz- és technikaórákon, valamint a projektzáró eseményen nagy segítséget nyújtott Szegediné Szõts Márta és Bölcsföldi Márta. A múzeumi tanórákat Glöckner Éva tartotta. A néptáncot Csizmadiáné Énekes Piroska tanította. A projekt sikere közös munkájuk eredménye.

Zircher Zita

20121122-4.jpg