Ülésezik a grémium

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete június 21-én, csütörtökön 16 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatalban. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a szociálpolitikai munkáról, a helyi szociális rendelet végrehajtásának tapasztalatairól

3.) Tájékoztató a védelmi igazgatási feladatok végrehajtásáról, a Helyi Védelmi Bizottság munkájáról

4.) A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény átszervezése

5.) A 2012-2013. tanévben induló óvodai csoportok számának meghatározása

6.) Javaslat a Bonyhád Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 4/2012. (II.17.) számú rendeletének módosítására

7.) Bonyhád Város Önkormányzata rendezési terve módosításának elõkészítése

8.) Közterületen emlékmû állítása

Egyéb

Zárt ülés

1.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben végzett munkáról

2.) Merész Konrád-díj adományozása

3.) Javaslat a Bonycom Kft. ügyvezetõi megbízására

Egyéb