Csütörtökön ülésezik a grémium

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete május 31-én (csütörtök) 16.00 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Az önkormányzati közalapítványok kuratóriumainak beszámolója az elmúlt évi tevékenységükrõl

3.) Beszámoló a BONYCOM Kft. 2011. évi gazdasági tevékenységérõl

4.) Beszámoló a Fûtõmû Kft. 2011. évi gazdasági tevékenységérõl

5.) Beszámoló a Völgységi Termál Vízfeltáró Kft. 2011. évi gazdasági tevékenységérõl

6.) Beszámoló a Bonyhádi Fürdõ Kft. 2011. évi gazdasági tevékenységérõl

7.) Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról

8.) A nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjakról és tandíjakról szóló 4/2006. (II. 10.) számú rendelet módosítása

9.) A Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ Alapító Okiratának módosítása

10.) Szándéknyilatkozat a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény átszervezésérõl

11.) Szándéknyilatkozat a Bonyhád-Bonyhádvarasd-Izmény-Kakasd-Máza-Kisdorog-Kismányok-Kisvejke-Váralja közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodás módosítására

12.) Szándéknyilatkozat a Bonyhád-Izmény-Kakasd-Kisdorog-Kismányok-Kisvejke-Váralja közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodás létrehozására óvodai nevelési feladatok ellátása céljából

13.) Együttmûködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal

14.) Szabálysértési tényállást tartalmazó helyi rendeletek módosítása

15.) 2011. évi közbeszerzési terv végrehajtása

16.) Javaslat a Bonyhád Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 4/2012. (II.17.) számú rendeletének módosítására

17.) A helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtása

18.) TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázat benyújtása óvodafejlesztésre