Az év rendõre: Dudás Kálmán

20120505-1.jpg20120505-2.jpgBonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2008-ban ítélte oda elsõ alkalommal „Az Év Rendõre” kitüntetést. Idén május 4-én, immár ötödik alkalommal adta át az elismerést Potápi Árpád János polgármester.

Az ünnepségen elõször Dr. Marcsek Sándor rendõrkapitány mondott köszönetet minden munkatársának, hogy példaértékûen teljesítik feladatukat. Ezt követõen adta át a díjat és gratulált Potápi az év rendõrének, Dudás Kálmán fõtörzszászlósnak, aki köszönõ szavaiban elmondta, hogy egy Oscar-díjjal ér fel számára ez a kitüntetés.

Az ünnepségen az alábbi laudációt olvasták fel a kitüntetettrõl:

20120505-3.jpgDudás Kálmán rendõr fõtörzszászlós 1991-ben a Bonyhádi Rendõrkapitányság közrendvédelmi állományában járõrként kezdte meg hivatásos szolgálatát. Jelenlegi, helyszínelõ- és balesetvizsgálói beosztásában 1992. szeptember 1-jei hatállyal került, ahol végig lelkiismeretesen teljesítette a rá háruló feladatokat. Öt alkalommal fõkapitányság-vezetõi, 3 alkalommal kapitányságvezetõi dicséretben és jutalomban részesült.

Dudás Kálmán 20 éve teljesít szolgálatot a közlekedésrendészeten, ezzel a Bonyhádi Rendõrkapitányság legtapasztaltabb helyszínelõje, a szolgálati ág meghatározó egyénisége. A szakterületen szerzett ismereteinek átadásával évek óta mentorként segíti a rendõrré váló fiatalokat, pályakezdõket. Intézkedései törvényesek, szakmailag megalapozottak. A felelõsség kérdésében tett megállapításai helytállóak, a döntések elõkészítésében a vezetõk biztos támasza. Munkatársaival, vezetõivel a kapcsolata példás, a szakma iránti elhivatottsága kimagasló. Négy kiskorú leánygyermeke van, jelenlegi társával Bonyhád-Majoson laknak.

Dudás Kálmán rendõr fõtörzszászlóst szakmai munkájának színvonala, példamutató emberi magatartása, életvitele méltóvá teszi e magas szintû elismerés, „Az Év Rendõre” kitüntetõ cím elnyerésére.