Projekt a völgységi fiatalokért

A Kallódó Ifjúságot Mentõ Missziós Támogató Alapítvány (KIMMTA) 26.621.719 Ft-ot nyert a TÁMOP „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítõ programok” elnevezésû pályázatán. A bonyhádi Spar áruház emeletén létrehozott Jordán-klubban minden hétköznap 14-18 óra között várják a 12-29 éves völgységi fiatalokat, akik számára szabad internethasználatot biztosítanak, mindig lesz zsíros kenyér és tea, ezenkívül a szervezet munkatársával jókat lehet beszélgetni.

Szabó Judit, a KIMMTA vezetõje elmondta, hogy a pályázati támogatással megvalósuló készségfejlesztõ sorozat nyitott a szerhasználóknak is, de elsõsorban a szabadidejüket hasznosan, jó közösségben eltölteni kívánó ifjakat várják. A kétéves projekt 2011 decemberétõl 2 hónapos elõkészítõ munkával kezdõdött, és február 1-jétõl indulnak a csoportok. Január 30-án nyitó konferenciát rendeznek, ahová elõadóként érkezik dr. Szemelyácz János pszichiáter (a Baranya megyei Integrált Drogterápiás Intézet Közalapítvány vezetõje) és Kálóczi Andrea (a Szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattól). Õk a 19-29 évesek magatartásformáiról, viselkedésmintáiról beszélnek, hogy milyen hiányokat tapasztaltak szocializációs téren, amelyek pótlására ezek a bonyhádi prevenciós programok megoldást kínálhatnak.

A projekt keretében két kiemelt, tematikus csoport lesz készség- és kompetencia fejlesztésre. Egyik a kompetencia szeminárium, ahol szociális készségek, életviteli készségek átadása a feladat, és ezek megbeszélése interaktív módon. Aki részt vesz a csoport munkájában, önkéntes munkát végezhet a KIMMTA-nál, ami ma már kötelezõ az érettségi vizsga letételéhez. A másik kiemelt tematikus csoport a szülõi, itt a serdülõkori kríziseken átsegítõ felkészítés lesz a különbözõ helyzetekre, problémák kezelésére. Ezt a foglalkozást Fényes Endre református lelkész vezeti.

Lesz több csoportélményt nyújtó team is: fotómûhely, filmklub, XXI. Mûvészeti Mûhely (itt tartják a hétfõi próbáikat a színjátszók, melyhez lehet csatlakozni), kreatív program, pilates torna. Tizenöt fõs csoportokban folyik majd a munka, jelentkezni lehet a helyszínen, hétköznapokon 14-18 óra között.