Szerdán üléseznek a képviselõk

November 30-án, vagyis kivételesen szerdán 16 órakor ülésezik Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2. Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

3. Javaslat a 2011. évi költségvetésrõl szóló 6/2010. (III.10.) számú rendelet módosítására

4. Bonyhád város 2012. évi költségvetési koncepciója

5. Beszámoló a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységrõl

6. Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

7. Bírósági ülnökök soron kívüli megválasztása

8. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 13/2010. (XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

9. A közterület-használat szabályozásáról szóló 15/2000. (X. 27.) sz. rendelet módosítása

10. Védõnõi szolgálat feladatellátása

11. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2006. (III.10.) számú rendelet módosítása

12. A lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról szóló 7/2004.(VI.10.) számú rendelet módosítása

13. Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl, a lakások díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 10/2007. (VI.1.) sz. rendelet módosítása