Két településen mûködik az Õszikék

20111128-2.jpgA nagymányoki illetve a váraljai önkormányzat által fenntartott két intézménybõl jött létre 2007-ben az intézményfenntartó társulás, az Õszikék Szociális Intézmény. A váraljai otthonban kerestem fel Czeglédi Zsuzsanna intézményvezetõt, hogy faggassam a fejlesztésekrõl és a tevékenységükrõl.

– A kötelezõen elõírt feladatokat kompletten ellátjuk, hiszen házigondozást és étkezést is biztosítunk az igénylõknek. 2007-ben még mindkét épületünkben átmeneti intézmény mûködött. Aztán mindkét önkormányzat beleegyezett abba, hogy mûködési engedélyt módosítsunk. Nagymányokon 12-rõl 16-ra, Váralján pedig 18-ról 20 férõhelyesre alakítottuk át az intézményt. Az elsõdleges ellátási területünk Bonyhád kistérsége. A 2010-es statisztikánk alapján lakóink fele kistérségi, fele pedig helybeli lakos. Jelen pillanatban egyedüli tartós bentlakásos intézményként mûködünk a Völgységben.

– Milyen felújításokat végeztek az elmúlt években?

– Váralján a székhelyintézményünkben az összes válaszfalat megmozgattuk, hogy a lakónkénti 6 négyzetmétert biztosítsuk. A fõzõkonyha helyén étkezõ-társalgót alakítottunk ki, a régi konyhának az elõkészítõ részén pedig tálalókonyhát. Akadálymentesítettünk, az egész intézmény újra lett betonozva, a folyosó lapozva, a mosoda helyén raktárt alakítottunk ki, a fürdõszobákat is felújíttattuk. Pályázatot nyertünk napkollektoros melegvíz ellátásra, fûtéskorszerûsítésre, minden radiátort lehet szobánként is szabályozni. A falakat színesre festettük, hogy a lakók otthonosabban érezzék magukat. Nagymányokon is felújítottunk lakószobákat és megtörtént a nyílászárók cseréje. Nõvérszobát alakítottunk ki egy használaton kívüli raktárból, egy fürdõszobát pedig felújítottunk. Az utóbbi 5 évben az átalakítások révén folyamatosan mûködési engedélyt módosítottunk. Maximális létszámmal mûködik intézményünk, várakozólistánk hosszú.

– Ki jelentkezhet az Õszikék Szociális Intézménybe?

20111128-3.jpg– Mindenkit befogadunk, kivéve a szenvedélybetegeket és a fertõzõ betegségben szenvedõket, illetve azokat a pszichiátriai betegeket, akik önmagukra vagy másokra veszélyeztetõ állapotúak. A szakápolást is elvégezzük, amire szükség van, hiszen egyre rosszabb egészségi állapotban kerülnek be ma már az idõsek az otthonba. Intézményorvosunk dr. Klausz Irén, aki nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját mindkét intézményben. Házigondozást Nagymányokon jelenleg 12, Váralján pedig 5 fõ vesz igénybe. Rendszeresen szervezünk közös programokat, ünnepségeket a két intézményünk lakóinak, az óvodások, iskolások, zeneiskolások adnak nekünk mûsort. Napi szinten tartunk foglalkozásokat, a felolvasástól az ülõtornán át a kézmûveskedésig.