Perczel Mór kortársairól

Perczel Mór kortársai: Heckenast Gusztáv, Clark Ádám címmel tart elõadást Bischof Tamás és Szegedi László a Honismereti körben, a bonyhádi mûvelõdési központban.