Tartalmas szakmai nap a Vörösmartyban

20111111-1.jpg20111111-2.jpgNovember 9-én került megrendezésre a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola szakmai napja. A pedagógiai konferencián a mintegy 70 pedagógus négy szekcióban foglalkozott a legújabb pedagógiai és módszertani ismeretek elsajátításával.

A két tanítási nyelvû német munkaközösség szekciójában a foglalkozások során a résztvevõknek lehetõségük volt megismerkedni a német nyelvû szakoktatás (DFU) legújabb módszertani eredményeivel. A képzés a kompetencia alapú oktatás irányelveinek megfelelõ gyakorlati jellegû ismereteket közvetített a részvevõknek a DFU-oktatás terén. A képzés megvalósítását a Nemzeti Erõforrás Minisztériumnál elnyert pályázat tette lehetõvé. A Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel való együttmûködés által a pedagógusok a képzésrõl továbbképzési pontokat elismerõ tanúsítványt is kaptak.

20111111-3.jpgDr. Frank Gábor, a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatója által tartott bevezetõ elõadás a német nyelvû szakoktatás jelentõségébe és elméleti alapjaiba adott bepillantást. Ezután a német szakos pedagógusok és a szaktárgyukat német nyelven oktató tanárok két csoportban folytatták tovább a munkát. Kõvágóné Sántha Györgyi a tanítónõk, Pesti Ágnes pedig felsõ tagozatos tanárok mûhelymunkáját vezette. Mindkét elõadó a pécsi német nemzetiségi kétnyelvû oktatást folytató Koch Valéria Iskolaközpontból érkezett.

20111111-4.jpgDr. Küronya Pálné, az Apáczai Kiadó Veszprém megyei szakreferense az iskolai konfliktusok témakörben tartott nagysikerû elõadást. Az elõadó, aki középiskolai tanár és az Apáczai Kiadó osztályfõnöki kézikönyveinek is szerzõje, bepillantást adott az iskolai konfliktusok hatékony kezelésének lehetõségeibe. Felsõ tagozaton tanító pedagógusok és fejlesztõ pedagógusok részvételével került megvalósításra az a feladat- és ötletbörze, amely a hátrányos helyzetû és a tanulási nehézséggel küzdõ tanulók tanórai keretek közötti hatékony differenciált fejlesztésére ad lehetõséget. A Vörösmarty iskolában a 2010/2011-es tanév óta mûködik a saját fejlesztésû Légy az, amivé válhatsz program, amely a hátrányos helyzetû tanulók tanulási nehézségeinek leküzdését hivatott támogatni. A mûhelymunkát a Vörösmarty iskola pedagógusai: Csehák János, Naszádos Zsuzsanna és Jászberényi Zoltánné vezették.

A pedagógiai konferenciára Tolna és Baranya megye iskoláiból érkeztek a résztvevõk, a továbbképzések szüneteiben a szakmai tapasztalatok megosztására is lehetõség nyílt.