Ülésezik a grémium

Október 27-én, csütörtökön 16 órától ülésezik Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. AZ elsõ napirendi pont keretében közmeghallgatásra várják a lakosság képviselõit a Városházán. További napirendi pontok:

2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

3. A Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ beszámolója az intézmény munkájáról

4. A Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ igazgatójának megbízása

5. A 2012. évi belsõ ellenõrzési terv megtárgyalása

6. Az önkormányzati várakozóhelyek igénybevételének feltételeirõl szóló rendelet megalkotása

7. A bonyhádi III. sz. fogorvosi körzet vállalkozói formában történõ ellátása

8. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok 2011. évi III. ütemû támogatásának benyújtásához szükséges nyilatkozatok

9. Egyebek