Gyülekezeti Bibliaiskola indult Bonyhádon

A Bonyhádi Református Gyülekezetben 2011 õszétõl alapfokú bibliaiskolai tanfolyamot indítottunk. A bibliaiskola célja, hogy gyülekezetünk tagjai alaposabban megismerjék Isten Igéjét és a késõbbiekben szolgálatot is vállaljanak a gyülekezetükben. Ez az alapfokú bibliaiskola egy 25 alkalomból álló 50 órás képzés. A Bibliaiskolát sikeresen elvégzõk oklevelet kapnak. Az elõadásokat Marco de Leeuw van Weenen, a Tolnai Egyházmegye missziói munkatársa és Mészáros Zoltán, a bonyhádi gyülekezet lelkipásztora tartják felváltva.

A Bibliaiskola az elsõ alkalmán, szeptember 27-én 14-en vettek részt. Az elsõ elõadás témája általános bevezetõ volt a Bibliához. Az elõadás után szeretetvendégségre került sor, majd kötetlen beszélgetés keretében folytattuk az együttlétünket. A bibliaiskolai elõadásokról hangfelvétel készül, amelyet bárki meghallgathat gyülekezetünk honlapján – www.bonyhad.reformatus.hu , illetve elolvashatja az elõadás vázlatát! A Bibliaiskola következõ összejövetele október 4-én lesz, a téma az Õstörténet.