A kistérség elsõ fotóköre

Tavaly év végén alakult meg Nagymányokon a Keveházi János Városi Fotókör. Miklós Zoltán fotókör-vezetõ tájékoztatott arról, hogy az elsõ, márciusi kamara kiállításukat követõen állandó falfelületet kaptak a nagymányoki mûvelõdési ház galériáján, ahol kéthetes frissítéssel mutatják be a fotóköri tagok felvételeit. A Nagymányoki TV mûsorában is rendszeresen megismerkedhetnek a nézõk az épp kiállított képekkel.

A Fotókör jelmondata: „A képek õrzik emlékeinket”, céljuk pedig a fotózás népszerûsítése. Meggyõzõdésük, hogy érdemes ezen az úton elindulni, mert a magasabb szintû, igényes fotózáshoz sok emberben ott rejtõzik a tehetség és csak a lehetõségre vár. Szívesen látnak a mûvelõdési házban tartott klubfoglalkozásokon minden érdeklõdõt, aki szeret fotózni, vagy aki még csak most barátkozik a fotózás gondolatával. Minden hónap elsõ és harmadik szerdáján, 17 órakor kezdõdnek a másfél órás összejövetelek, ahol kötetlen beszélgetésekre, tapasztalatok cseréjére is van lehetõség. Negyedévenként értékelik a tagság által készített felvételeket, és a kiválasztott képeket bemutatják saját internetes oldalukon – http://kevehazijanosfotokor.5mp.eu -, valamint az iskola folyosótárlatán.