Bonyhádon és Cikón mûködik a távleolvasó rendszer

20110923-1.jpgSzeptember 22-én Bonyhádon rendezték meg a 17. Tolna Megyei Vizes Napok szakmai konferenciáját, melynek évrõl évre más település ad otthont. Éreth Attila, a Tolna Megyei Víz-Csatornamû Társaságok Üzemeltetési Egyesülésének ügyvezetõ igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, majd Potápi Árpád János, Bonyhád város polgármestere, országgyûlési képviselõ mondott köszöntõ beszédet.

20110923-2.jpg– Ha távlatokban gondolkodunk, az ivóvíz szolgáltatás stratégiai ágazat, ezért fontos hogy magyar tulajdonban maradjon, és ez lesz az idei törvénymódosítás alapja is – mondta Potápi. – Fontos a megyénkénti együttgondolkodás is, ami Tolnában már elkezdõdött. Nálunk meg fog születni a megyei szintû megállapodás, és így meg fogunk felelni a törvényi elõírásnak. Az Alkotmány kimondja, hogy a lakosságnak joga van az egészséges ivóvízhez, ennek elõteremtése az önkormányzatok feladata. Bonyhádon 2004-ben készült el az új ivóvízbázis. Megyénkben még van olyan település, ahol nincs megfelelõ ivóvízellátás, az új törvény remélhetõleg segíteni fog ezen problémák megoldásában.

Zséder Gábor, a MOM Méréstechnikai Zrt. termékmenedzsere technikai eszközökrõl, távleolvasó rendszerekrõl tartott elõadást. Bonyhádon 2008-ban kezdõdött a távleolvasó rendszerrel mûködõ mérõk telepítése, melybõl mára 4500 van a városban. Ez azt jelenti, hogy Bonyhádon már minden családi háznál ilyen mérõ van. Ezenkívül Cikón is kiépítették a távleolvasó rendszert, méghozzá 100 %-os lefedettséggel. Bölcsföldi Zoltán, a Bonycom Kft. vízellátási ágazatvezetõje hozzátette helyi tapasztalatként, hogy a rádiós távleolvasó rendszerrel el lehet kerülni a visszaéléseket, és idõben észrevehetõ a belsõ csõtörés.

A konferencia keretében elõadás hangzott még el a GSM adattovábbítású elõre fizetõ rendszerrõl, a klórozási melléktermékek csökkentésérõl, a vízmennyiség mérésére alapozott hálózati monitoring rendszer kiépítésének lehetõségeirõl, illetve ismertették a viziközmû törvénytervezetet a szépszámú jelenlévõvel.