Jutalmazás a váraljai tanévnyitón

20110914-5.jpgA Váraljai Csillagrózsa Tanoda szeptember 12-én tartotta tanévnyitó ünnepségét, ez alkalomból jutalmazták is a gyerekeket az elõzõ tanévben elért eredményeikért. A tanulmányi átlagán Kovács Dominik javított a legtöbbet, ezért egy használt számítógépet vehetett át. Az utolsó félévben meghirdették a „legtöbbet tanodába járó gyermek” jutalmazását is, ennek a kategóriának szintén Kovács Dominik lett a gyõztese, ezért még egy MP4-es lejátszót is kapott. Ez is bizonyítja, hogy megéri a tanodába járni, mert láthatóan javul a gyerekek tanulmányi eredménye. A legjobb tanulmányi eredményt elérõ diák Radó Lívia volt 4,9-es átlaggal, õ könyvjutalomban részesült. További 5 diáknak – Toláczi Zoltán, Kren Lambert Soma, Radó Levente, Herczeg János, Szilágyi Alexandra – volt jobb a tanulmányi átlaga 4 egésznél, õk dicséretben részesültek.

Dudás Olga, a Tanoda szakmai vezetõje beszélt a nyári eseményekrõl:

20110914-6.jpg– Szép eredmény, hogy a két nyolcadikos gyerekünk közül az egyik rendészeti szakközépiskolában, a másik egy hiányszakmát adó ipari iskolában tanul tovább. Nyáron a legfõbb feladatunk a 2 pótvizsgára készülõ gyermekünk felkészítése volt, mellette vállaltuk a településen lévõ többi, nem tanodás gyerek pótvizsgára való felkészítését is. Mentoraink a nyári szünet idején különbözõ foglalkozásokat biztosítottak, illetve a Teleházban az informatika termünket korlátlanul használhatták a gyerekek. Augusztusban két napot a mórágyi lovastáborban töltöttek fiataljaink. A hónap utolsó hetében pedig az általános iskolába induló kisgyerekek, tehát a volt óvodások kompetenciafejlesztése történt. Új mentoraink, Túrós Bettina és Hantosi Sándor segítségével a gyerekek a téri tájékozódást gyakorolták, a nagymozgások fejlesztésében vettek részt.

– Milyen terveik vannak erre a tanévre?

– Azt gondolom, hogy a tanoda tevékenysége nem zárul le decemberben. Januártól egy családi napközi formájában szeretnénk fenntartani ezeket az eredményeket, addig is különbözõ programokat szervezünk a gyerekeknek. A következõ ilyen foglalkozás – egy logikai és képességfejlesztõ játékbemutató – jövõ héten lesz, amelyet a szekszárdi Bóbita játékház tulajdonosa fog tartani számunkra. Örömünkre szolgál, hogy ezeknek a játékoknak a nagy részét sikerült megvásárolnunk a tanoda részére. Az utolsó nagy megmérettetés pedig az eredményességünk kimutatása lesz és a kimeneti mérések, ezt a tanév során folyamatosan végezzük a gyerekek iskolai sikerességének támogatása, a korrepetálás, a felzárkóztatás és a szakkörök mellett.

tanodalogo1.jpgtanodalogo.jpg