Nyári fejlesztéseket követõen megkezdõdött az új tanév

20110912-3.jpgA Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény átszervezését követõen 2011. szeptember 1-jén megkezdõdött az új tanév a két tagiskolai intézményben, valamint a tagóvodákban. Hogy milyen átalakítások történtek az épületeken, és hogyan indult az új tanév az eddigi 3 helyett 2 tagiskolában, errõl beszél Steiner Krisztián, a BONI fõigazgatója.

– A nyári hónapokban jelentõs átalakítások, felújítások történtek a BONI tagintézményeiben, ezek az óvodát és az iskolákat egyaránt érintették. Összességében 103 millió Ft-os fejlesztés valósult meg, ezek jelentõs része pályázati forrásból. A Széchenyi iskolában az ablakok és a bejárati ajtó került kicserélésre, ezenkívül jelentõs informatikai fejlesztés is megvalósult. Fontos, hogy az uszoda átalakítása is befejezõdött szeptember 1-ig, és kulturált körülmények között használhatják az uszodát a tanulók és az idelátogató vendégek. A Vörösmarty iskolában szintén informatikai fejlesztések történtek, illetve tantermek átalakítására, kialakítására került sor. Elkészültek a tantárgyfelosztások, az órarend. Egyetlen pedagógus sem veszítette el az állását, de a technikai dolgozók esetében sem történt tényleges létszámleépítés.

A tanulólétszámot tekintve az intézmény átalakítást követõen a Széchenyi iskolában több mint 700, a Vörösmartyban több mint 500 diák kezdte meg tanulmányait szeptember 1-jén. Ezenkívül a létrejövõ új intézményegység, a BONI Arany János Gimnáziumi Intézményegység 3 osztályban 72 tanulóval kezdte a tanévet. Szintén az intézmény szerkezetátalakulásának következményeképpen egy egységes pedagógiai szakszolgálat is létrejött.

A gyerekek ugyanolyan körülmények között folytathatják a tanulmányaikat, mint az eddigiekben, hiszen ugyanúgy tudjuk a csoportbontásokat biztosítani, iskolában és óvodában egyaránt. Természetesen lehetõség van angol- és német nyelvtanulásra, és a mûvészeti ágak terén sem történt lényegi változás a választási lehetõségekben.

– Az iskolaépületenkénti nagyobb létszám mellett meg tudtak-e maradni a szaktantermek?

– Jelentõs részük megmaradt az átalakítást követõen: biológia, fizika, földrajz, technika, háztartástan tanterem, és természetesen a tornatermi órák is megvalósulnak. A Széchenyi iskolában kialakításra került egy konditerem, amelyet szintén használhatnak a tanulók olyan idõszakban, amikor az idõjárás nem engedi, hogy a kinti sportpályákat használják.