Alulról jövõ kezdeményezés a szakképzésben

A budapesti székhelyû Tanext Akadémia Szakképzõ Iskola megkapta mûködési engedélyét egy bonyhádi tagintézmény beindítására. Az iskola fõ célkitûzése egybeesik a kormányzati szándékkal, mely szerint a nem megfelelõ családi háttérrel rendelkezõ, a tanulási és magatartási problémákkal küzdõ fiatalok számára kiugrási lehetõséget teremt a szakma megismertetésével, megszerettetésével. Minderrõl a leendõ oktatásnak helyszínt nyújtó Völgységi Ipartestület termében tartott sajtótájékoztatót Bakáné Gyurkovits Erika, a TANEXT Akadémia bonyhádi tagintézményének igazgatónõje.

– Annyiban lesz más nálunk a szakképzés, mint a hagyományos iskolákban, hogy itt csoportos képzés zajlik 10-12 fõvel, így sokkal nagyobb figyelmet tudunk fordítani egy-egy diákra. Nagy hangsúlyt helyezünk a kompetenciafejlesztésekre, aki esetleg lemarad, az plusz fejlesztést kap. A Völgységi Ipartestület abban van a segítségünkre, hogy õk ismerik a helyi igényeket, melyek azok a szakmák, amelyekben esetleg utánpótlásra lenne szükség, és mi ennek megfelelõen alakítjuk ki a szakképzési kínálatunkat. Alapban kilenc szakképzést kívánunk indítani elõrehozott szakképzésben, ami azt jelenti, hogy a 8. évfolyam elvégzését követõen 3 év alatt szakmához jutnak a diákok: kõmûves; festõ, mázoló és tapétázó; ács-állványozó; burkoló; tetõfedõ; szociális gondozó és ápoló; ruházati eladó; irodai asszisztens; cipész, cipõkészítõ, cipõjavító; illetve 10 évfolyam elvégzése után épületasztalos szakma. A cipészképzés már azért került be a kínálatba, mert érkezett jelzés, hogy Bonyhádon nagy szükség lenne cipészekre, hiányzik az utánpótlás.

A rendes nappali képzésben szeretnénk lehetõséget nyújtani azoknak a 16-22 éveseknek is, akik még nem végezték el a 8 általánost, hogy egy felzárkóztató képzés keretében lehetõségük legyen erre, miközben már megismertetjük õket a szakmákkal, hogy késõbb választani tudjanak közülük. Nagyon fontosnak tartjuk – tulajdonképpen ezért is jött létre itt a Völgységben a tagintézményünk -, hogy azoknak a szociálisan hátrányos családból érkezõ diákoknak, akiknek már nincs igazán jövõképük, olyan szakmát adjunk a kezükbe, amivel akár itt a Völgységben is el tudnak helyezkedni.

20110912-2.jpgAz elméleti képzésre van saját oktatógárdánk, a gyakorlati képzés pedig szakembereknél történik majd. Egy mesteremberhez 1 vagy 2 diák kerül, így sokkal közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek, könnyebben megtanulhatják és megszerethetik a szakmát. Mivel sajnos késõn kaptuk meg a mûködési engedélyt, így a nappali képzésünk csak jövõ szeptemberben fog elindulni, de addig is várjuk a jelentkezõket a Völgységi Ipartestület (Bonyhád, Perczel M. u. 3.) irodájában. Iskolánk 2 oktatásra alkalmas tanteremmel rendelkezik, valamint egy közösségi helyiséggel, ami számítógépekkel van felszerelve, melyeket a diákok szabadidejükben is használhatnak tudásuk bõvítésére. A felnõtt-, illetve tanfolyami képzés már szervezés alatt van.

Az országban ez az elsõ olyan szakképzési rendszer, melynek szervezésében részt vesz egy ipartestületi szervezet, ezért eredményeivel példaadó is lehet a Völgységi Ipartestület.

A képen: balról Vastagné Metz Mónika, a Völgységi Ipartestület ügyvezetõje, mellette Bakáné Gyurkovits Erika, a TANEXT Akadémia bonyhádi tagintézményének igazgatónõje.