Zászlóshajó lett a bonyhádi gimnázium

20110907-9.jpgTolna Megyéért kitüntetést ítélt oda a megyei közgyûlés a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumnak. Az elismerést Ónodi Szabolcs igazgató vette át a szeptember 1-jei ünnepségen, Tamásiban. Szeptember 6-án a gimnázium pedagógusai, technikai dolgozói, kiemelkedõ eredményeket elért diákjai, valamint a fenntartó és a szülõi munkaközösség képviselõi közösen ünnepelték meg a díjat.

Ónodi Szabolcs igazgató úr köszöntõjében elmondta, hogy az elismerést azért kapták, mert jó hírét viszik a megyének, amiben minden jelenlévõnek szerepe van. A diákok versenyeredményeikkel hívják fel a figyelmet a bonyhádi gimnáziumra, ezzel idevonzva a leendõ középiskolásokat is. A kollégák segítenek a tanulóknak elérni céljaikat, kibontakoztatják tehetségüket. A technikai dolgozók, munkatársak élhetõ világot, megfelelõ hátteret biztosítanak az intézménybe érkezõknek, és mindezt a szülõk is nagyra értékelik.

20110907-8.jpgDr. Pálos Miklós, a megyei közgyûlés alelnöke bíztatta mindazokat, akik most nem kaptak elismerést, hogy ne adják fel: – A kálvárián egyetlen stációt sem lehet kihagyni, menjünk tovább az úton! A mai világban sajnos nem tudjuk, hova vezetnek az irreverzibilis folyamatok, az emberek és a rendszerek összeomlani látszanak. Ma még nem tudjuk megjósolni, hogy a változások hogyan érintik a jövõnket, kiismerhetetlen következményei lehetnek a demokráciának. „A szavak megmozgatnak, de a példák vonzanak” idézettel szólítom fel a bonyhádi gimnázium dolgozóit és diákjait, hogy legyenek világítótestek, hogy jó felé haladjunk mindannyian!

Dr. Hollóné Ács Katalin, a Szülõi Munkaközösség elnöke is szót kért: – A legtöbb szülõ kicsit félelemmel engedi gyermekét a középiskolába, de a bonyhádi gimnázium igazi Otthont ad a gyerekeknek. A szülõ kívánsága mindig a gyermeke lelki egyensúlya, és hogy a fiatal érezze jól magát a környezetében. Mindez megvalósul a bonyhádi gimnáziumban, melyhez a pedagógusok, a lelkészek, a családias légkör és a színes kollégiumi élet is hozzájárul.

A fenntartó részérõl Szabó Vilmos Béla esperes emelkedett szóra: – Zászlóshajóvá, és az egyházi élet hazai központjává vált a bonyhádi gimnázium. A jövõnk érdekében az elsõ lépés a megfelelõ tudás átadása, de ebben az intézményben nem 20110907-7.jpgfeledkeznek meg arról sem, hogy vegyük észre a profánon túli szent valóságot, ami nélkül csonka az emberi élet. Tevékenykedjünk úgy, hogy amikor már nem leszünk, amiért még életünkben áldozatot vállaltunk, az a tisztesség késõbb is meghozza gyümölcsét. Áldott hivatás a nevelés, és az tud igazán jól tanítani, aki maga is képes mindig tanulni, akár a diákjaitól is, megõrizve ezzel fiatalságát.

Krähling Dániel lelkész, az Igazgatótanács elnöke pohárköszöntõjében kiemelte, hogy az európai gondolkodás három alappillére a Biblia, a római jog, és a görög bölcselet. A megyei elismerés az egyensúlynak szól, hiszen a gimnáziumban megmaradt az 1806-ban beindított magas fokú szellemi képzés, de mellette ott a másik két pillér is a szellemiség és a biblikus etika képében.

A beszédeket követõen fehér asztal mellett folytatódott a jó hangulatú, kötetlen beszélgetés.