Beszámoló a sportlétesítményekrõl és ifjúsági táborokról

A Sportlétesítmények és Ifjúsági Táborok 2009-2011. évi tevékenységérõl készített beszámolót Krausz Márton intézményvezetõ a június 30-i Bonyhád Városi Önkormányzat Képviselõ-testületi ülésére. Létrejöttét követõen a Szabadtéri Sportlétesítmények és Ifjúsági Táborok nevû intézmény mûködtette a Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában lévõ szabadtéri sportlétesítményeket (Bonyhád, Bonyhád-Majos, Bonyhád-Börzsöny) és az ifjúsági táborokat (Fonyód-Alsóbélatelep, Váralja Ifjúsági Tábor, Óbányai Kulcsosház). Késõbb megkapta a Városi Sportcsarnokot is, illetve bérbe adta a Fonyód-Alsóbélatelepi Ifjúsági Tábort és az Óbányai Kulcsosházat.

A Bonyhád Városi Sporttelepen 2009-2010-ben évente megtörtént az öltözõépületek és a mosdók tisztasági meszelése, 2011-ben ez kiegészült az árvíz okozta károk kõmûves-munkálatok általi kijavításával. 2011-ben a lelátó elhasználódott részei kicserélésre kerültek, illetve minden padot lefestettek, megtörtént a locsolóberendezés javítása. Továbbá önkormányzati támogatásból közel 650.000 Ft értékben fûnyírótraktort vásároltak. A váraljai táborba 2011-ben hûtõszekrényt vettek 92.000 Ft-ért. A Városi Sportcsarnokban 2009-ben felújították a földszinti zuhanyzót és öltözõt 3.082.000 Ft, az emeleti zuhanyzókat és öltözõket 2.957.000 Ft, a sportcsarnok északi oldalán pedig megtörtént a nyílászáró-csere 2.668.000 Ft értékben, míg 2010-ben eredményjelzõ-rendszert telepítettek 2.850.000 Ft-ért.

A Bonyhád Városi Sporttelepen az öltözõk, zuhanyzók korszerûsítésre szorulnak. Különösen a nézõk számára fenntartott WC-k állapota aggasztó. Továbbra is fõ feladat a pályázati lehetõségek felkutatása és lehetõség szerinti kihasználása a létesítmény korszerûsítése céljából. A külsõ kerítés felújítására is megoldást kell találni. A majosi sportpálya és a bonyhád-börzsönyi sportpálya állapota megfelelõ. Az intézmény a mûködéshez szükséges feltételeket biztosítja.

A Váraljai Ifjúsági Tábor 96 férõhellyel mûködik, emellett sátorozásra is van lehetõség. A tábor még mindig nem tudott a vezetékes vízhálózatra csatlakozni. Ennek következtében a 2. számú kutat újra és újra fertõtleníteni kellett. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve minden évben többszöri mintaadásra kötelezte az intézményt, melynek eredményeként tábornyitásra megkapta a szükséges engedélyt. Megtörtént a szükséges tisztasági meszelés, az elhasználódott ajtók cseréje, javítása, a hiányzó csempék pótlása, nyitásra a tábor teljes nagytakarítása, valamint az évente esedékes rágcsálóirtás. Idõszerû lenne a kõházak tetõszerkezetének rekonstrukciója, továbbá a zuhanyzók, mosdók felújítása is.

A beszámolót elfogadta a grémium. Krausz Márton intézményvezetõ július 1-jével kérte közalkalmazotti jogviszonya megszûntetését.