Csütörtökön üléseznek a képviselõk

Június 30-án tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. A tervezett napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról.

2.) Beszámoló a Sportlétesítmények és Ifjúsági Táborok 2009-2011. évi tevékenységérõl.

3.) Az Önkormányzat új Szervezeti és Mûködési Szabályzatának megalkotása.

4.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának (ügyrendjének) módosítása.

5.) A hivatali munkaidõn, valamint a hivatali helyiségen kívül történõ házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezésérõl, többletszolgáltatásért fizetendõ díjakról, és a közremûködõ anyakönyvvezetõt megilletõ díjakról szóló helyi rendelet megalkotása.

6.) Javaslat a Bonyhád Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 6/2011. (III. 10.) számú rendeletének módosítására.

7.) A nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjakról és tandíjakról szóló 4/2006. (II. 10.) számú rendelet módosítása.

8.) A Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása.

9.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 5/2006. (III.10.) szóló rendelet módosítása.

10.) „KEOP-6.2.0/B pályázat benyújtása a Széchenyi István tagiskola felújítására.

11.) Parkoló építéséhez tulajdonosi hozzájárulás.

12. ) Bonyhádi I. sz. és III. sz. fogorvosi körzetek vállalkozói formában történõ ellátása.

13.) Egyebek.