Építésügyi hatósági ügyintézõk találkoztak

Május 26-án szakmai napot szervezett az elsõfokú építésügyi hatósági ügyintézõk részére a Tolna Megyei Kormányhivatal. A szakmai nap célja az volt, hogy a Kormányhivatalok megalakulása után elsõ alkalommal a megye építésügyi hatósági ügyintézõi tájékoztatást kapjanak az építésügyi ágazat elõtt álló feladatokról, betekintést nyerjenek az Állami Fõépítész munkájába és megismerhessék a Kormányhivatalban mûködõ szakigazgatási szervek és az építésfelügyelet munkáját.

Tolna megye 9 elsõ fokú építésügyi hatóságánál a 2010. évi statisztika szerint 35 ügyintézõ dolgozott, és munkájuk során 6409 döntést hoztak. A magyar közigazgatás jelentõs átalakításának folyamatában a 2011. és a 2012. év meghatározó jelentõséggel bír. A Kormány tervei szerint 2013. január 1-jétõl az államigazgatási feladatok jelentõs részét, így az építésügyi hatósági feladatokat is a Kormányhivatalok Járási Hivatalai fogják ellátni.