Ma van a Dohányzásmentes Világnap

20110531-1.jpgA függõségek közül a Földön a dohányzás érinti a legtöbb embert. A WHO becslése szerint csaknem minden tizedik haláleset a dohányzás következménye. Magyarországon a 14 évesnél idõsebb lakosság csaknem harmada, mintegy 2 és fél millió ember dohányzik, többségük napi rendszerességgel. A szenvedély a férfiak körében elterjedtebb, közülük is a szakmunkás végzettségûek füstölnek a legnagyobb arányban. Az utóbbi évtizedben 5 százalékponttal csökkent a dohányzók aránya, és kevesebb lett az elszívott cigaretta mennyisége is. A 14 évesnél idõsebbek több mint fele dohányzott már élete folyamán, több mint tizedük pedig napi 1 doboznál is többet elpöfékel. A lakosság közel ötöde kénytelen lakó- vagy munkahelyén dohányfüstös környezetben tartózkodni naponta legalább egy órát, ami szintén növeli a szívbetegségek, a tüdõ- és orrüregi rákok vagy a magzati károsodások kockázatát. (Forrás: „Európai lakossági egészségfelmérés, KSH 2009.”)

A dohányzás a világon az elsõ számú megelõzhetõ halálok. 2011-ben több mint 5 millió ember fog meghalni dohányzással összefüggõ szívrohamban, agyi érkatasztrófában, rákban, tüdõbetegségben vagy más betegségekben. Mindez nem tartalmazza azt a mintegy 600.000 embert – több mint egynegyedük gyermek – akik passzív dohányzás miatt fognak meghalni. A globális dohányjárványból adódó éves halálozási veszteség 2030-ra elérheti a 8 milliót. A dohányzás, amely 100 millió ember halálát okozta a 20. században, 1 billió embert képes megölni a 21. században. Mint minden más egyezmény, a WHO FCTC is jogi kötelezettségeket ró a tagokra, amelyhez az országok (és az Európai Unió) hivatalosan hozzájárultak. A Felek által elfogadott irányelvek segítik e kötelezettségek megvalósítását.

A Keretegyezmény elsõként elfogadott dohányfüst-expozíció elleni védelemrõl szóló 8. cikkének végrehajtására vonatkozó irányelve segíti a Magyar Parlament által ez év áprilisában módosított nemdohányzók védelmérõl szóló törvény megvalósítását. Az egyezmény 12. cikkének irányelve pedig az oktatás, képzés, lakossági tudatosság formálás végrehajtását segítõ elõ, ami magában foglalja az óvodáskortól kezdõdõ, majd az iskolában folytatódó megelõzési programok mûködtetését, valamint a már dohányzó felnõtt lakosságnak szóló kommunikációs programokat is.

A keretegyezményt aláíró országok kötelezettségi a következõk:

• A népegészségügyi politikák védelme a dohányipar kereskedelemi és egyéb anyagi érdekeivel szemben.

• Ár és adó intézkedések alkalmazása a dohány iránti kereslet csökkentésére.

• Az emberek védelme a dohányfüst expozíciótól.

• A dohánytermékek összetételének szabályozása.

• A dohánytermékekkel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályozása.

• A dohánytermékek csomagolásának és címkézésének szabályozása.

• Az emberek figyelmeztetése a dohánytermékek veszélyeivel kapcsolatban.

• A dohánytermékek reklámjának, hirdetésének, valamint a dohányipari szponzoráció tiltása.

• Segítség felajánlása az embereknek függõségük kezelésére.

• Dohánytermékek illegális kereskedelmének szabályozása.

• Dohánytermékek eladásának tilalma kiskorúaknak és kiskorúak által.

• A dohánytermesztést helyettesítõ gazdaságilag életképes alternatívák támogatása.

Az egyezmény felismeri a nemzetközi együttmûködés, valamint az alacsony- és közepes jövedelmû országoknak felajánlott segítség fontosságát is kötelezettségeik teljesítésében. A kampány a következõ kulcsüzenetre fókuszál: az országoknak teljes egészében meg kell valósítaniuk az egyezményt, hogy megvédjék a jelenlegi és jövõ generációkat a dohányfogyasztás és a dohányfüst expozíció pusztító egészségi, társadalmi, környezeti és gazdasági következményeitõl.

Egyéb kulcsüzenetek a következõk:

• Az egyezmény nagyon sok kormány és több millió ember vágyát és elkötelezettségét testesíti meg a dohánymentes világ megvalósítására.

• A tagoknak teljesíteniük kell kötelezettségeiket az egyezmény teljes megvalósítása érdekében.

• Az egyéneknek bátorítaniuk kell saját kormányukat és segíteniük kell ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítésében.

• Az egyezményt az intézményeknek és egyéneknek úgy kell tekinteni, mint a népegészségügy történelmének mérföldkövét és a világ elsõszámú dohányzás-ellenõrzési eszközét.

• A WHO és a Felek Konferenciája készen állnak arra, hogy segítsenek az egyes országoknak az egyezménybõl adódó kötelezettségeik és a hozzá kapcsolódó irányelvek teljesítésében.

Az egyezmény már igazolta hatásosságát a dohányzás elleni harcban, ugyanakkor többet kellene tenni annak érdekében, hogy az egyezmény adta valamennyi lehetõséget elérjük, amelyet a Felek maguk is felismertek közelmúltban megrendezetett találkozójukon. Megerõsítették elkötelezettségüket, hogy elõtérbe helyezik a dohányfogyasztás ellenõrzésére vonatkozó egészségügyi intézkedések megvalósítását.

A 2011-es Dohányzásmentes Világnapon és egész évben a WHO sürgetni fogja az országokat, hogy tegyék az egyezményt a dohányfogyasztás okozta globális járvány megfékezése érdekében tett erõfeszítéseik középpontjába. A WHO felhívására figyelve az országok erõsíteni fogják tevékenységüket, hogy jelentõsen csökkentsék a dohányzással összefüggõ betegségek és halálozások terhét, az egyezményes kötelezettségeikkel összhangban.