Istentiszteleten köszönt el a lelkész

20110529-1.jpg20110529-2.jpgMa délelõtt ünnepi istentisztelet volt a bonyhádi evangélikus templomban, mely megtelt a hívõkkel és Krähling Dániel tisztelõivel, akinek egyben a nyugdíjba vonulása alkalmával ekkor mondtak köszönetet. Dani bácsi – magyar és német nyelvû – prédikációjában arról beszélt, hogy az igehirdetés kulcskérdés, de egyben titok is. Ez a titok azonban sok embernek, egy egész közösségnek kell megnyíljon.

Az istentisztelet keretében közgyûlést is rendeztek, az egyetlen napirendi pont Krähling Dániel nyugdíjba vonulása és köszöntése volt. Gáncs Péter püspökön kívül több gyülekezet lelkésze, a Bajor Evangélikus Egyház képviselõje, a Bonyhád Városi- és a Német Kisebbségi Önkormányzat képviselõi is köszöntötték az ünnepeltet és családját.

20110529-3.jpg– A teológusi évek óta ismerjük egymást, mikor én kezdtem, õ végzõs volt – emlékezett Gáncs Péter. – Örülök, hogy az akkori vidámsága, derûje máig nem fogyott el. Csodálom benne, hogy 4 évtizeden át meg tudott maradni teológusnak, hisz egész életében Istenrõl gondolkozik. Igazából pedig az tud nevetni, aki Istennel beszélõ viszonyban van, és nem érzi magát túlzottan fontosnak. Szeretném megköszönni Daninak, hogy a rá jellemzõ nagyvonalúsággal már jóval elõbb átadta a parókiát utódjának, mint ez a hálaadó alkalom. A bonyhádi lelkészváltás modell értékû, és mi valamennyien számítunk a jövõben is egyházunkban Krähling Dánielre.

20110529-4.jpgA köszöntõk méltatták a nyugdíjba vonuló lelkész munkáját, ahogy határozottan és szeretettel irányított, támogatta a fiatalokat, közéleti szerepet tölt be Bonyhádon (a Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének tagja volt, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökségének ma is tagja).

Káldy Zoltán püspök avatta lelkésszé Krähling Dánielt 1969-ben Bonyhádon. 1970-tõl segédlelkész édesapja mellett, aki ekkor már beteg volt. 1995-2006 között a Tolna-Baranya megyei evangélikus egyházmegye esperese is volt. Negyvenegy évnyi bonyhádi szolgálatot követõen vonul nyugdíjba.