Használatba kerül a volt Aranysas patika épülete

A bonyhádi székhelyû Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítõ Egyesület képviseletében Herczeg Andrea egyesületi elnök, a Laurus Alapítvány képviselõjeként Dudás Olga kuratóriumi elnök, továbbá a Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület képviselõjeként Reiszné Szõts Edit ingatlanhasználati kéréssel kereste meg Bonyhád Város Önkormányzatát. A három civil szervezet hosszú távú használatra szeretné igénybe venni az önkormányzat tulajdonában lévõ, Perczel Mór u. 9. szám alatt található (korábban az Aranysas Gyógyszertár által bérelt) épületrészt.

Az Aranysas Gyógyszertár 2007-es kiköltözése óta Bonyhád Város Önkormányzata számos konstrukcióban próbálta bérbe adni a szóban forgó épületet. Az eltelt 4 évben az épület állapota megromlott, indokolt lenne a jelentõs felújítási ráfordítás, amely az ingatlan viszonylag nagy alapterülete miatt még akkor sem garantálná a biztos, piaci alapon történõ felhasználást. Ismerve Bonyhád Város Önkormányzatának pénzügyi lehetõségeit, nem valószínû, hogy az elkövetkezendõ évben/években lehetõség nyílna az épület felújítására. Amennyiben a helyiség gazdára talál, annak karbantartását, használatra alkalmassá tételét a kérelmezõk megoldanák.

Mindez a Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete elé került napirendi pontban szerepelt május 26-án. Helyi önkormányzati rendelet szerint: „Az üresen álló helyiség alapítvány, közalapítvány vagy egyesület részére ingyenesen használatba adható, a helyiség bérbeadására kiírt árverést követõ 30. nap elteltével, amennyiben az árverés eredménytelen volt. A használó mentesül a bérleti díj fizetésének kötelezettsége alól, de a használati szerzõdés indoklás nélkül, 15 napos határidõvel felmondható.” A grémium megszavazta a használatba adást.