Összefognak a tehetségek felkarolásáért

20110515-1.jpgMájus 12-én 24 intézmény 35 képviselõje megalakította a Tolna Megyei Tehetségsegítõ Tanácsot, a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium munkatársainak kezdeményezésére. A TMTT feladata, hogy térségi, megyei szinten összefogja az adott terület tehetségsegítõ kezdeményezéseit, és egyeztetõ, döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítsa az adott területen folyó tehetségsegítõ tevékenységek optimális együttmûködését. A Tanácsban a tehetségsegítés iránt elkötelezett szakemberek, a területen mûködõ tehetségsegítõ szervezetek képviselõi, illetve a tehetségek segítését az adott területen támogató magánszemélyek és szervezetek képviselõi kaphatnak helyet.

Az alakuló ülésre Szekszárdról, Paksról, Dombóvárról, Nagymányokról, Kurdról, Decsrõl és Bonyhádról érkeztek vendégek oktatási intézmények, evangélikus egyház, pedagógiai szolgáltató, kormányhivatali kabinet, városi könyvtár, múzeum, önkormányzat, iparkamara, takarékszövetkezet, média képviseletében. Az elsõ találkozó feladata volt a Tanács vezetõinek megválasztása, a munkamódszerek egyeztetése, és a mûködési szabályzat megalkotása. A jelenlévõk kiemelték a kapcsolatépítés, az ötletszerzés, és a saját versenyrendszerükbe mások bevonásának fontosságát.

20110515-2.jpgRajnai Gábor, a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács alapító tagja tartott elõadást a vendégeknek „A Tehetségsegítõ Tanácsok szerepe a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában és a társadalmi tõke bõvítésében” címmel. Kiemelte a talentumok megtalálásának és menedzselésének fontosságát, a pozitív karrier létrehozását. A jelenlegi 516 Tehetségpont közül 17 Tolna megyében mûködik – az alakuló ülésen többen képviseltették is magukat. Az elõadó kiemelte a „közös hajó élményt”, mely szükséges ahhoz, hogy a közoktatás szakmai háttere is fejlõdjön, védõháló alakuljon ki a tehetségek számára. A Tehetségsegítõ Tanácsban fontos a sokszínûség, hogy több szakterület képviselje magát. Az eddig létrejött 50 Tehetségsegítõ Tanács 40 %-a helyi-, 25 %-a országos-, 20 %-a térségi-, 15 %-a pedig regionális kiterjedésû. Az elõadó szavaiból kitûnt, hogy korunk fontos kérdése, mennyire tudjuk a társadalmi tõkénk részévé tenni a tehetséggondozást.

Megválasztották a Tolna Megyei Tehetségsegítõ Tanács elnökségét is. Elnök: Szilágyi Szilvia (az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató vezetõje). Alelnök: Pintérné Fetzer Mónika (REMEK Tehetségpont Szekszárd). Titkár: Lenczné Vrbovszki Judit (Tolna megyei versenyszervezõ). További elnökségi tagok: Szenyériné Szabolcska Julianna (a dombóvári APOK Belvárosi Ált. Isk. fõigazgatója), Ónodi Szabolcs (a bonyhádi Petõfi S. Ev. Gimn. igazgatója), míg a Tanács sajtófõnöke Lengyel János (a Tolnai Népújság fõszerkesztõje) lett.