Mire elég nyolcmillió?

20110515-3.jpgAz elmúlt évben komoly károkat okozott az esõzés Závodon. Tavaly egy nyertes vis maior pályázatnak köszönhetõen 81 méter patakmedret tudtak rendbe tenni 14 millió Ft-ért. A további károk enyhítésére újabb 31 millió Ft-os kárigényt nyújtott be az önkormányzat a vis maior keretében, de ebbõl mindössze 8 millió Ft-ot nyertek el. Szász János polgármestert kérdeztem arról, hogy pontosan mit tudnak megvalósítani ebbõl a keretbõl.

– Sorolom, mi mindent kéne megvalósítsunk ebbõl a mindössze 8 millió Ft-os támogatásból. Kellene építeni egy gyaloghidat a víz által tavaly elvitt helyett. A falu két felét összekötõ átereszt rendbe kéne tenni. Több helyen szükség lenne árokburkolásra, mert kikezdte a rézsût a víz és ingatlanok vannak veszélyben. A belvízelvezetõ árkok javítását is ebbõl az összegbõl kellene megoldani. A feladat tehát sok, a pénz meg kevés. Az önkormányzat sajnos nem tud hozzátenni semmit. Jelenleg a vízmeder egy feltöltõdött szakaszának kitakarítása folyik, a vízitársulat közmunkásainak segítségével. Van egy 150 méteres szakasz, amit nagyon fontos lenne kikotorni, mert ez miatt az egész elvezetõ megint feltelhet, visszaduzzadhat. Ez ügyben felvesszük a kapcsolatot a Duna-Sió menti Vízitársulattal.

Az óvodánk melléképülete szintén a tavalyi viharok miatt dõlt össze. Annak megérkezett az építési engedélye, és mielõbb el akarjuk kezdeni egy új épület felépítését, ami feltétlenül szükséges az óvoda mûködéséhez. Ehhez a területen az egész rézsût stabillá kell tenni, hogy legközelebb ne történhessen épületkár.

20110515-4.jpg20110515-5.jpg– Závodon mindig aktívak a civilek és segítenek amiben tudnak.

– Így van, jelenleg épp két kápolna felújításába kezdtek bele civil kezdeményezésre. Az 1700-as évek elején épült körmeneti kápolnák részben az erózió miatt károsultak, másrészt olyan helyre épültek, hogy állandóan fölszívták a talajvizet és ledobták a vakolatot. Hiába csinosítottuk õket évente újravakolással, mindig tönkrementek. Most társadalmi munkában dolgoznak a segédmunkások, egy kõmûves szakember irányításával. A költségek nagy részét a Závod Értékeiért Közalapítvány biztosítja. A kápolna mellett álló Mária szobor restaurálása is hamarosan befejezõdik, és már felvetõdött egy közös újraszentelés gondolata.