Térfigyelõ rendszer kiépítésérõl is döntenek

A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás április 29-én tartja soros ülését, melynek napirendi pontjai:

1. Az áldozatsegítés aktuális kérdései, elõadó: Dr. Nyírõ Árpád osztályvezetõ (Áldozatsegítõ Szolgálat Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata).

2. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, elõadó: Darabos Orsolya munkaszervezet-vezetõ.

3. A Völgységi Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Terv, és a Völgységi Kistérség Fejlesztési Terv felülvizsgálatának elfogadása, elõadó: Potápi Árpád János elnök.

4. 2010. évi beszámoló a Társulás által vállalt szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, elõadó: Varga Gyöngyvér intézményvezetõ (Gondozási Központ).

5. 2010. évi beszámoló az „Árvácska” családok átmeneti otthonának mûködésérõl, elõadó: Héri Lászlóné, Tevel polgármestere.

6. A gyermekjóléti és szociális feladatok ellátására létrejött intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítása, elõadó: Kovács Péter címzetes fõjegyzõ.

7. Tájékoztató a Kistérségi Iroda által kiírásra került pályázatok eredményeirõl, elõadó: Potápi Árpád János elnök.

8. Kistérségi rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatának elfogadása, elõadó: Potápi Árpád János elnök.

Szintén április 29-én ülésezik a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Fejlesztési Tanácsa, ahol a napirendi pontok a következõk lesznek:

1. Kistérségi szintû menetrendi egyeztetés. Elõadó: Árki Sándor irodavezetõ, Benke Gábor önkormányzati referens (Közlekedéstudományi Intézet Non-profit Kft., Dél-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda).

2. Döntés a bonyhádi kistérségi térfigyelõ rendszer kiépítésérõl, elõadó: Potápi Árpád János elnök.

3. Javaslat a GVOP 4.3.1. „Kistérségi Elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése a Pécsváradi, Mohácsi, Komlói, Bonyhádi kistérségekben” címû projekt további mûködtetési költségeinek megosztására, elõadó: Potápi Árpád János elnök.