Újra ülésezik a képviselõ-testület

Április 28-án, csütörtökön 16 órakor tartja soron következõ ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalban. Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról.

2. Szándéknyilatkozat a Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ átszervezésérõl, a Kézmûves Szakiskola intézményegység jogutód nélküli megszüntetésérõl.

3. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési terve és Bonyhád Város Önkormányzata közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terve módosítása.

4. Bonyhád-Bonyhádvarasd-Izmény-Kakasd-Máza-Kisdorog-Kismányok-Kisvejke-Váralja közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása.

5. Új körjegyzõség átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala.