Tervek és megvalósítások Grábócon

Grábócon január 1-tõl látja el a polgármesteri feladatokat Takács László. Nagy tervekkel látott munkának, és már többet meg is valósított ezek közül.

– Létrehoztuk a Grábócért Egyesületet. Bejegyzett civil szervezet évtizedek óta nem volt itt, csak a jól mûködõ nyugdíjas klub tevékenykedik. Az egyesület alapszabályában szerepel: településszépítés, környezetvédelmi feladatok, rendezvények szervezése, pályázatok írása. A faluszépítéshez kapcsolódik a közhasznú foglalkoztatás. Február 1-tõl 2 fõt alkalmazunk 4 órában, április 18-tól újabb 4 fõt, és májustól lesz még egy 6 órásunk. Április elsõ szombatján hirdettünk egy településtisztasági napot. Ennek keretében 35-en megtisztítottuk a szeméttõl a falut és a 3 km-es bekötõutat. Úgy gondolom, a 183 fõs település tekintetében ez a részvételi arány dicséretre méltó. Három teherautónyi szemetet gyûjtöttünk össze. Újdonság, hogy elkészültek az utcanév-táblák, illetve üdvözlõtáblánk is lesz a falu elején – sorolja Takács László.

– Új utat is avattak.

– Még az elõdöm idejében vis maior pályázatból építettek egy betonutat az Új soron, ennek most április közepén volt a mûszaki átadása. Ez egy 5,5 millió Ft-os beruházás, 90 %-át állta a pályázat. A József Attila utcából Szálka irányába induló földes út tönkrement, azt leaszfaltoztuk. A buszfordulónál is megjavítottuk az utat, a katolikus templom mellé pedig felállítottunk két padot. Felkértük Decsi Kiss Jánost, hogy gyártson helyi tévéadásokat, készítsen összefoglalót a képviselõ-testületi ülésekrõl, a falu rendezvényeirõl. A képviselõk meg az alpolgármester lemondtak a tiszteletdíjukról, és az én tiszteletdíjam is jóval kevesebb, mint az elõdömé, így nagyobb pénzügyi mozgásterünk van. Vásároltunk bozótirtót és fûnyírót. Szeretnénk javítani a faluképen. Sajnos sok olyan épület van, amelynek a tulajdonosa nem lakik itt, és nem törõdik az épülettel és környezetével. Kiírtunk egy 500 ezer Ft keretösszegû pályázatot, kerítés- és homlokzat felújításra pályázhatnak a gárbóciak. Fejenként 50 ezer Ft nyerhetõ el, ehhez ugyanennyi önerõt kell még hozzátenni. Április 30-ig lehet pályázni, május 15-ig elbíráljuk, a munkát pedig szeptember 15-ig kell elvégezni.

– Milyen tervekrõl számolhatunk még be?

– Szeretnénk Grábócot összekötni Szálkával, ez egy 2,5 km-es út kiépítését jelentené. Aki Szekszárdra jár dolgozni, nem kéne nagyot kerüljön, és csatlakozhatnánk a szálkai idegenforgalomhoz. Meg kell oldjuk a szennyvízkezelést a településen. A polgármesteri hivatal épülete elég rossz állapotban van, ráférne a javítás. Az itt lévõ kultúrtermet fel kéne újítani, az orvosi rendelõ fala fel van vizesedve, egy tartófõfal megrepedt, a polgármesteri iroda utca felõli sarka le akar dõlni, és jelenleg fatüzelésû kályhák vannak a helyiségekben… Tervekben tehát nincs hiány.