Tájékoztató táblák a temetõkben

Tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre a bonyhádi katolikus-, evangélikus-, illetve a majosi temetõnél az alábbi szolgáltatásokat végzõkrõl: temetkezési vállalkozók, sírkõkészítõk, virágkötõk, koszorúkészítõk. A Bonycom Kft. kéri, akik igénylik, hogy a tájékoztató táblán névvel, címmel és telefonszámmal megjelenjenek, jelezzék ezt legkésõbb május 20-ig személyesen a Bonyhád, Mikes u. 3. szám alatt, vagy írásban a 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. levélcímen. A fenti idõpont után jelentkezõket már nem tudják megjeleníteni a tájékoztató táblán.