Versünnep – közös felolvasással

Bonyhádi Vers-ünnep a helyi mûvelõdési központban. „Csak az olvassa versemet…” címmel József Attila összes költeménye elhangzik kórussal, zenével, tánccal, képzõmûvészettel, kb. 22 óráig. A 3-103 éves felolvasókat várják, elõzetesen jelentkezni lehet Franyó Róbertnél (tel.: 20/360-8708, e-mail: robert.franyo@gmail.com ), vagy a mûvelõdési központ információs szolgálatánál (tel.: 74/451-455).