Három intézmény felújítására pályáznak

Három intézmény felújítására ad be pályázatot Bonyhád Város Önkormányzata – határozott tegnapi ülésén a képviselõ-testület.

1. A tanuszoda felújítására:

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2008-ban 20 millió Ft önerõ kiegészítõ támogatást ítélt meg a „Bonyhádi Városközpont rehabilitációja” címû pályázathoz. Az a benyújtott projekt azonban elutasításra került, így a 2008. évi alapítványi támogatást nem használhatták fel. Bonyhád Város Önkormányzata lehetõséget kaphat a Duna Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól arra, hogy a fel nem használt támogatás terhére egyedi elbírálás keretében új pályázatot nyújtson be. A tanuszoda állapota egyre rosszabb, tetõszerkezete két helyen beázik, vizesblokkjai rendkívüli módon elhasználódtak. Három évvel ezelõtt az önkormányzat saját erõbõl megkezdte a nyílászárók cseréjét, melyet folytatni kell. Az uszoda nem csak a bonyhádi iskolák tanulóinak, hanem a környezõ települések diákjainak is szolgáltatást nyújt, így a felújítás a kistérség egészének érdekekeit is szolgálja. Mivel egyedi eljárásrendben kerül bírálatra a bonyhádi pályázat, önerõt nem szükséges biztosítani. Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz a tanuszoda felújítására, mely tartalmazza a vizesblokkok felújítását, tetõszigetelést, valamint nyílászárók cseréjét. A felújítás összköltsége 20 millió Ft.

2. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény felújítására:

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2009-ben a „Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény fejlesztése, korszerûsítése” címû pályázatot 40 millió Ft önerõ kiegészítõ támogatásban részesítette. Az intézmény korszerûsítésére benyújtott projekt azonban elutasításra került, így a 2009. évi alapítványi támogatást nem tudták felhasználni. Bonyhád Város Önkormányzata lehetõséget kaphat a Duna Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól arra, hogy a fel nem használt támogatás terhére egyedi elbírálás keretében új pályázatot nyújtson be. Több helyiséget át kell alakítani a Széchenyi István Általános Iskolában, vizesblokkokat kell felújítani, öltözõhelyiséget létrehozni. A korábbi években az önkormányzat megkezdte a nyílászárók cseréjét, amit feltétlenül folytatni kell. Mivel egyedi eljárásrendben kerül bírálatra a bonyhádi pályázat, önerõt nem szükséges biztosítani. Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz a BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény felújítására, mely tartalmazza vizesblokkok felújítását, öltözõk kialakítását, valamint nyílászárók cseréjét. A felújítás összköltsége: 40 000 000 Ft.

3. A Ficánka Óvoda korszerûsítésére:

Az önkormányzati miniszter rendelete alapján lehetõség nyílik társult formában mûködtetett, kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére. Pályázható tevékenységek: épület felújítás, fejlesztés, de elsõsorban fûtéskorszerûsítés, nyílászárócsere, hõszigetelés. Az igényelhetõ támogatási összeg max. 30 millió Ft, a támogatás mértéke 80 %. Mivel 2009-ben Bonyhádon a három általános iskola, 2010-ben pedig a Szélkakasos és a Vackor Óvoda felújítására nyert támogatást az önkormányzat, ezért az idei évben ugyanezen célokra nem nyújtható be pályázat. A Fáy lakótelepen található Ficánka Óvodában a magas fenntartási költségek csökkentése érdekében azonban javasolt felújítási munkálatokat elvégezni, melyek a következõk: homlokzati nyílászárók cseréjének befejezése, teljes homlokzat utólagos hõszigetelése és színezése, lapostetõ hõszigetelése, teljes víz elleni szigetelés. Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatja a BONI Ficánka Óvodai telephelyének infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtását az önkormányzati miniszter rendelete alapján. A fejlesztés költsége 37,5 millió Ft, melybõl a támogatás összege 30 millió Ft. A 7,5 millió Ft önerõt a Képviselõ-testület a 2011. évi költségvetés pályázati tartalék keretének terhére biztosítaná.