Fõhajtás a mártírok elõtt

20110315-1.jpgAz 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepén a hagyományoknak megfelelõen a bonyhádi mûvelõdési központban rendezték meg a városi ünnepi mûsort. Tóth Marián, Tardoskedd polgármestere mondott ünnepi köszöntõt:

– 1848 áprilisában dolgozni, építeni akaró férfiak álltak az ország élére. Nem hivatkoztak nehézségekre, nem keresték a kifogásokat. Magyarországon egyetlen nyár alatt egy jól megalapozott, korszerû állam alapjait rakták le. Gyerekeink a történelmi sorsfordulót is érzik március 15-ben, szinte a génjeikkel örökölték. ’48 hõsei példát adtak, hogy mi is küzdjünk – most épp a magyarokért, a falvakért, a kis postákért, és hogy a fiataloknak ne kelljen elköltözni a boldogulásuk érdekében. Értjük a régi üzenetet, Kossuthét, Petõfiét, Perczelét, az Aradi vértanúkét, akik a nemzet példaképei lettek. ’48 március 15. óta tudjuk, hogy mi magyarok gyõzelemre születtünk. De ne csak a múltról, hanem a jelenrõl és a jövõrõl is beszéljünk. A következõ hónapok, évek sorsfordítóak lesznek Magyarországon. Ha lesz bennünk elég kitartás, erõ, bölcsesség, akkor sikert érünk el törekvéseinkben. Hajtsunk fejet a szabadságharc mártírjai elõtt, és fogadjuk meg, hogy nem felejtjük õket!

20110315-2.jpg20110315-3.jpgBonyhád Város Önkormányzata a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb idõn keresztül folytatott kiemelkedõ tevékenység, életmû elismeréseként alapította a Perczel-díjat, mely minden évben március 15-én kerül átadásra. Az idei évben Fazekas József fegyverkovács, és Oroszki István volt polgármester vehette át a Perczel-díjat Potápi Árpád János polgármestertõl.

20110315-4.jpg20110315-5.jpgA Völgységi Tehetséggondozó Egyesület 2001-ben olyan ifjak számára alapította a Völgység Tálentuma díjat, akik tanulmányaikon kívül is kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak különbözõ tevékenységekben. A mai ünnepségen öt diákot jutalmaztak az elismeréssel: Bõsze Zsófiát, Szabó Zoltánt, Szemerei Pannát, Neubauer Antalt, és Csábrák Dalmát. A rendezvény zárásaként az SZLTISZK Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézményének diákjai léptek színpadra, „Az ozorai példa” címû szerkesztett mûsorral.

20110315-6.jpgEzt követõen a jelenlévõk – a Rády József Huszárbandérium és a Magyar Nemzetõrség vezetésével – átvonultak Perczel Mór honvédtábornok sírjához, a Kálvária-dombra. Itt Vastag Viktor, a Vörösmarty színjátszó kör tagja szavalt, majd Perczel Dénes építészmérnök, templomépítõ mondott emlékezõ beszédet, egyben háláját fejezte ki a városi önkormányzatnak, amiért máig õrzik Perczel Mór emlékét. A zeneiskola népzene tagozatos növendékeinek muzsikája mellett sokan elhelyezték koszorúikat és az emlékezés nemzeti színû szalagjait a honvédtábornok sírján.