Öt tálentumot díjaztak

20110315-7.jpgA Völgységi Tehetséggondozó Egyesület az idei évben is öt Bonyhádon tanuló diáknak ítélte oda a Völgység Tálentuma díjat. Ismerkedjünk meg közelebbrõl a fiatalokkal és sikeres tevékenységeikkel.

Bõsze Zsófia a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium nyolcadik osztályos tanulója. Zenei tehetsége már kisdiák korában megmutatkozott. A Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény komolyzene tanszakos növendékeként 2006 óta állandó résztvevõje megyei zongora- és szolfézsversenyeknek, amelyeken mindig az élmezõnyben végez: négy ízben lett elsõ, három alkalommal pedig második helyezett, de országos eredménnyel is büszkélkedhet. Felkészítõi: Drága Magdolna és Ányos Andrea. Zsófi átlagon felüli kitartással és céltudatossággal rendelkezik. Kitûnõ tanuló, anyanyelvi, matematikai és angol nyelvi országos versenyek állandó résztvevõje és díjazottja. Kiemelkedõ munkájáért már két ízben részesült Tolna Megye Tálentuma Díjban.

20110315-8.jpgSzabó Zoltán a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjának ötödéves tanulója. Gimnáziumi éveinek elsõ pillanatában eljegyezte magát a költészettel és a színjátszással. Kiemelkedõ eredményei közül az elsõ volt a Wass Albert vers- és prózamondó verseny Tolna megyei elsõ helyezése, melyet 2006-ban ért el. Ezt megyei, regionális és országos versenyeredmények hosszú sora követte, melybõl kiemelkedik az Országos Mûvészeti Fesztivál aranyérmes színdarabjának, a Mahabharátának a fõszerepe. A Helikon ünnepségsorozaton ezért a szerepéért ezüst minõsítésben részesült. 2008-ban és 2009-ben megyei szavalóversenyek elsõ helyezettje volt, országos szavalóversenyeken dobogós helyezéseket ért el. A Mészöly Miklós emlékversenyen elsõ helyezést szerzett, melynek köszönhetõen a díjnyertes verset a Magyar Rádióban is elmondhatta. Gazdag egyénisége Bonyhád város kulturális életét is színesíti. Láthattuk õt többek között a Wass Albert-mû alapján készült „A medve bõrire” címû darabban, Mastrosimone Pulóvergyûjtõjében, de Radnóti, József Attila, Pilinszky-esteken is. Az elõadómûvészet mellett fontos szerepet kap életében az alkotás is. Az Országos Mûvészeti Fesztiválon már 2006-ban kitûnt költõi tehetségével, amit elsõ helyezéssel jutalmaztak. A Tömörkény István Alkotói Pályázaton évrõl évre 1. vagy 2. helyezést szerez. Az elmúlt tanévben saját verseskötete jelent meg. Iskolájában a Csokonai irodalmi alkotó kör vezetõje, immár harmadik éve. A sportban is kiválóan megállja a helyét: a 2007-es megyei úszó diákolimpián 2. helyezést ért el. Gimnáziumi pályafutása során számos kitûnõ tanár, szakember segítette tehetségének kibontakozását.

20110315-9.jpgSzemerei Panna ötödik éve a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjának tanulója. Tehetsége a képzõmûvészet és a zene területén már korán megmutatkozott, ez volt az irányadó az iskolaválasztásában is. Már elsõs gimnazista korában kiváló eredményeket ért el: az országos mûvészeti fesztiválon zongorajátékát és kerámiáját is arany minõsítéssel díjazták. Hamar világossá vált, hogy a szóló ének és a szolfézs területén fogja elérni a legjelentõsebb eredményeket. A Helikon ünnepségsorozaton klasszikus ének kategóriában ezüst minõsítést kapott, csakúgy, mint a gimnázium énekkara, melynek õ is tagja volt. 2010-ben könnyûzene kategóriában bronz minõsítéssel díjazták. 2008-ban két testvérével és néhány diáktársával megalapították a Keresztmetszet együttest, melynek Panna a szólóénekese és a zeneszerzõje. Az együttes az ország szinte összes nagyvárosában fellépett már, országos evangélikus találkozókra hívják õket, és vendégszerepeltek Németországban is. 2009-ben saját lemezt jelentettek meg. Egyházi zenék szerzésével is foglalkozik, egyik szerzeménye egy 2001-es pályázat díjnyerteseként bekerült az Evangélikus énekeskönyvbe. Zenei tanulmányaiban a legtöbbet édesanyjának, Szemerei Gábornénak köszönhet, aki a Városi Zeneiskolában is tanára volt.

20110315-10.jpgNeubauer Antal a Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium 12. osztályos tanulója. Középiskolás évei alatt folyamatosan bizonyságot tett és tesz a benne lévõ tehetségrõl mind a tudományok, mind a zene területén. Errõl országos versenyeken elért kiváló eredményei tanúskodnak. A Tálentum Díj odaítélésében azonban nem elsõsorban az iskolai, tantárgyi versenyeken elért sikerei, hanem az iskolán kívüli tevékenysége volt a döntõ. Egyénisége, nagyszerû adottságai a nagymarosi fúvószenekarban érlelõdtek. Az együttes országos hírnevét az õ klarinétjátékának is köszönheti. Szóló klarinétjátékával a Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Versenyen 3. helyezést, a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken komolyzene kategóriában ezüst-, majd két évvel késõbb arany minõsítést kapott. Nagy elismerést jelentett, hogy a Nagymányoki Fúvószenekar tagjaként 2010-ben az év zenésze lett. Tehetségének kibontakoztatásában – a fúvószenekar mellett – zenetanárának, Seleljo Jaroszlávnak is fontos szerepe volt.

20110315-11.jpgCsábrák Dalma a BONI Arany János Egységes Iskola 8.d osztályának sokoldalú, szorgalmas tanulója. Mozgásszeretete már óvodás korában megmutatkozott. Hat évig táncolt a Völgység Néptánc Együttesben, s az atlétikán kívül több sportággal is megismerkedett. Bár magasugrásban, rúdugrásban, kislabda hajításban és mezei futóversenyeken is jól szerepelt, a legbüszkébb mégis az AC Bonyhád színeiben elért rúdugró eredményeire: a Serdülõ Országos Bajnokságokon ezüst- és bronzérmet szerzett. De nemcsak a sportban jeleskedik, eddig minden tanévet kitûnõ bizonyítvánnyal zárt. Megyei és területi tanulmányi versenyeken eredményesen képviselte iskoláját angolból, természetismeretbõl, matematikából és közlekedési ismeretekbõl. A Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázat különdíjasa, a Bendegúz Országos Verseny irodalom-szövegértés kategóriájának 8. helyezettje. Testnevelõje Schwarcz Katalin, edzõje Scheidler Géza, felkészítõ tanárai: Káizerné Brandt Bernadett, Gyõrffy Lilla, Kovács Zoltán, Tokodi Tiborné és Túri Krisztina.