A közfoglalkoztatási program Tolna megyei tapasztalatairól

Tóth Ferenc kormánymegbízott az alábbiakban ad tájékoztatást a közfoglalkoztatás Tolna megyei eddigi tapasztalatairól. Az országos közfoglalkoztatási program keretében 3 Tolna megyei pályázó nyert el támogatást, de megyén kívüli székhellyel rendelkezõ pályázók is valósítanak meg programokat területünkön.

Az erdészeti társaságok részére meghirdetett közmunkaprogram egyik megvalósítója a Tamási székhelyû Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., amely 103 fõ foglalkoztatására 141 millió Ft támogatásban részesült. A foglalkoztatás januárban elkezdõdött, a legtöbb résztvevõ Tamási kistérségébõl került ki, de érintett Dombóvár és Bonyhád vonzáskörzete is. A bajai bejegyzésû Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.-nél januárban 70, a szekszárdi kistérségbõl kikerült álláskeresõ kezdte meg a munkavégzést. A felhasználható összeg 96,6 millió Ft-ot tesz ki. Ezen kívül erdészeti tevékenység keretében kisebb létszámot a Mecsek Erdészeti Zrt. alkalmaz Bonyhád körzetében.

A vízügyi szervezetek, vízitársulatok számára kiírt pályázat Tolna megyei nyertesei közül a szekszárdi központú Duna-Sió menti Vízitársulat 83 fõt foglalkoztathat 102,4 millió Ft felhasználásával, a Tamási székhelyû Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulat pedig 21 fõ alkalmazásához 26,8 millió Ft-ban részesül. A fentieken felül Szekszárd körzetébõl 55 álláskeresõ felvételét vállalta a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság is, amely szándékát jelezte hasonló tevékenység beindítására a bonyhádi kistérség területén is.

A „Téli átmenet” elnevezésû közmunkaprogram egyetlen megyei megvalósítója a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás, melynek szervezésében 37 fõ állhatott munkába. A felhasználható támogatás 7,3 millió Ft.

Meghívásos pályázat alapján a Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. pályázhat „Vasút-tisztasági-idegenforgalmi” országos közfoglalkoztatási program keretében. A tervek szerint március 21-tõl évvégéig 60 fõ bevonásával kezdõdhetnek a vasúti környezet rendbetételére irányuló munkálatok.

A magán-erdõgazdálkodási tevékenységet végzõ vállalkozások március 11-éig pályázhatnak a legújabb országos közfoglalkoztatási program keretében, amennyiben legalább 10 fõ hátrányos helyzetû álláskeresõ foglalkoztatását biztosítani tudják. A munkavégzés április 1-jével indulhat.

Az eddig megkezdett országos közfoglalkoztatási programok keretében a következõ feladatok kerülnek végrehajtásra: közcélú vízgazdálkodási mûvek fenntartási munkái; kaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás; mûtárgykarbantartás; iszapeltávolítás; erdészeti feltáró utak, sétautak, turistautak és tanösvények karbantartása; szemétgyûjtés; általános erdõmûvelési munkák; vízfolyás medrének tisztítása; vasút-tisztasági tevékenységek.

A megyében mûködõ munkaügyi kirendeltségek jelzései alapján a közfoglalkoztatási programok megvalósítása a tervezett ütemben folyik. A közmunkák terén már nagyobb tapasztalattal rendelkezõ erdészeti cégekkel nagyon gördülékenyen alakult az együttmûködés, a vízitársulatok esetében több egyeztetésre volt szükség.

A közfoglalkoztatási programban Tolna megyében, ebben az évben eddig 369 ember jutott munkához. A cél, hogy minél többen kerüljenek vissza a munka világába, és a munkába állók közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet végezzenek.