Sok a díjhátralék – korlátozhatják a vízfogyasztást

Az utóbbi idõszakban igencsak megnövekedett a Bonycom Kft. hátraléka, ezért most a szolgáltató intézkedéseket tesz ennek behajtására. Minden érintett fogyasztó felszólító levelet kap, melyben kérik, hogy saját érdekükben kössenek részletfizetési megállapodást, vagy fizessék ki a hátralékukat. Amennyiben ez nem történik meg, a szolgáltató kénytelen lesz szankcióval élni: szûkítõ beépítésével vízkorlátozást vezet be az adott ingatlanon, valamint fizetési meghagyás kibocsátását kéri a tartozás behajtására. A korlátozást illetve a kikötést követõen a szolgáltatás visszaállításának feltétele a lejárt esedékességû díjtartozás, a késedelmi kamat, valamint a ki- és visszakötés díjának hiánytalan rendezése.