Fánkkóstolás a játszóházban

20110215-4.jpg20110215-5.jpgA „Kultúrával a közösségekért, közösségekkel a kultúráért” címû projekt keretében óvodásoknak és általános iskolásoknak kínálják a Gongyola játszóházas sorozatot a bonyhádi mûvelõdési központ munkatársai. Az ünnepkörökhöz kötõdõ alkalmak célja a hagyományápolás mellett a gyermekek 20110215-8.jpgkreativitásának, kézügyességének fejlesztése, környezettudatos gondolkodás kialakítása, vizuális- és kézmûves kompetenciák erõsítése. A hagyományos kézmûves technikák tökéletesen alkalmasak az önálló munkavégzéshez szoktatásra, sikerélmény nyújtásával növekedik a gyermekek önbizalma és önértékelése, fejlõdik koncentrációs képességük, javul finommotorikus mozgásuk. Mindezen kompetenciák fejlesztése pozitív hatással van iskolai tanulmányaikra. A tevékenység során lehetõség nyílik a közösségfejlesztésre, a közös munkával az egymásra figyelés kialakítására, a kompromisszumkészség, konfliktus-megoldási készség kialakítására.

20110215-6.jpg20110215-7.jpgA foglalkozásokon természetes anyagok felhasználásával, a következõ kézmûves technikák segítségével történik a tárgyalkotás: agyagozás, szövés, nemezelés, fonás, gyöngyfûzés, szalma- és gyékényfonás, bõrözés, csuhézás. A pénteki játszóházban a fiatalokat a farsanghoz kapcsolódó foglalatosságok várták: jelmezbe bújva játszottak, álarcokat és kalapokat készítettek, és fánkot is kóstoltak.

muvlogoszines.jpgA projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.