Csökkent a betöréses lopások száma

Évértékelõ beszámolót tartott Bonyhád Város Rendõrkapitánya, dr. Marcsek Sándor. Beszédébõl idézünk:

– Tolna megyében a bonyhádi rendõrkapitányság állománya a legjobban feltöltött, de fejlesztésekre lenne szükség – pl. nincs közlekedési járõr, és a körzeti megbízotti létszámot is bõvíteni kéne. Körzeti megbízotti csoport mûködik Bonyhádon és Nagymányokon is, egyelõre saját autót használnak, de van remény szolgálati autó beszerzésére. 2010-ben munkatársaink az árvízi védekezésben személy- és vagyonbiztonság mentése céljából több megyében is tevékenykedtek.

Kapitányságunkra 2010-ben 959 feljelentés érkezett, az elrendelt nyomozások száma 796 volt, ez tendenciájában emelkedést mutat. A regisztrált bûncselekmények száma 946 volt, ezeknek közel a fele továbbra is vagyon elleni bûncselekmény. Az üzletek, vendéglátó egységek sérelmére elkövetett betöréses lopások száma az elmúlt évekhez viszonyítva nem változott. Negyvennégyrõl 27-re csökkent a magánlakásokba, lakóházakba, irodákba történõ betöréses lopások száma. Itt szeretném elmondani, hogy a Szecska városrészben a családi házak sérelmére elkövetett lakásbetörés sorozatot felderítettük. Késõbb még két lakásba betörtek a Szecskában, azóta kollegáink, civil autóval nyomozóink teljesítenek portyaszolgálatot a városrészben, és egy budapesti betörõcsapat már fenn is akadt a szûrõn.

A személy elleni erõszakos bûncselekmények közül leggyakrabban a testi sértések fordultak elõ, az elõzõ évi 62 esetrõl 78-ra emelkedett ez a szám. Leggyakoribb kiváltó ok a szerelemféltés, bosszú, sértett provokáló magatartása, családi konfliktus. Szinte mindegyik elkövetés esetében meg lehetett állapítani az alkoholos befolyásoltságot. Emberölés miatt 2010-ben egy esetben indítottunk eljárást.

A 2008-as év elején a Büntetõ Törvénykönyvben új bûncselekményként szankcionált zaklatások száma a 2009-es évben csaknem a duplájára nõtt. Zaklatás miatt összesen 124 esetben indítottunk és folytattunk le eljárást. A zaklatások többnyire távközlési, informatikai eszközön történnek. A közrend elleni bûncselekményeken belül a garázdaság dominál. Számuk a korábbi 62-rõl 57-re csökkent. A magánokirat-hamisítások száma 34, a közokirat-hamisítások száma 8 volt. Visszaélés okirattal 80 esetben történt. Utóbbi bûncselekménynél jelentõs emelkedés látszik, hiszen 2009-ben 38 esetben indult eljárás. Pénzhamisítás miatt 10 esetben rendeltünk el nyomozást, 3 ügyben a pénzhamisítók is felderítésre kerültek, és a hamisításhoz szükséges eszközöket is lefoglaltuk.

A visszaélés kábítószerrel bûncselekmények felderítése terén jó eredményeket értünk el. Az elmúlt évben 20 bûnesetbõl 18 fogyasztóval, és 2 esetben terjesztõvel szemben indult eljárás. A fogyasztók mintegy 80 %-a fiatalkorú, a terjesztõk 20-25 év körüliek. A fogyasztásnak társadalmi – ezen belül családi – okai vannak, így a megelõzés, az igény csökkentése közös fellépést igényel, és ebben szinte mindenkinek szerepe van.

Az eredményes nyomozások számának alakulása 2009-ben 59,2 %, míg 2010-ben 67,1 % volt. A bûnügyi helyzet után nézzük a közlekedésbiztonsági adatokat. A személyi sérüléssel járó balesetek az elmúlt évekhez képest csökkenést mutatnak, ebben szerepe lehet a szigorú jogi szabályoknak és azok betartatásának. Közlekedési balesetben 2 személy halálozott el (elõzõ évben 3), 45 személyi sérüléssel járó baleset történt illetékességi területünkön. A sérüléssel nem járó közlekedési balesetek száma továbbra is magasnak mondható. A 127 anyagi kárral járó közlekedési balesetbõl még mindig jelentõs a Bonyhád város lakott területén történt balesetek száma.

A korábbi években magas gyalogos elütések száma jelentõsen csökkent, 5-re. Halálos eredményû gyalogos elütés 2010-ben területünkön nem történt, ebben jelentõs szerepe van a kiemelt gyalogátkelõhelyeknek is. Komoly erõfeszítések és folyamatos ellenõrzések ellenére az ittasan okozott balesetek száma az elõzõ évi 6-hoz képest 8-ra emelkedett. A rendszerbe állított sebességellenõrzõ készülék folyamatos üzemelésével, illetékességi területünk valamennyi településén havi rendszerességgel mérjük a jármûvek sebességét. A korábbi évek arányszámait tekintve csökkent a baleseti okok között a gyorshajtás kimagasló mutatószáma. A 2009-ben indított 146 közigazgatási eljárás keretében 4 millió 580 ezer Ft közigazgatási bírság 2010-ben 455 eljárásban 14 millió 350 ezer Ft-ra emelkedett.