Értékel és tervez a kistérségi társulás

Február 3-án tartja soros ülését a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás. Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról

2. Döntés a SZOCEG Nonprofit Kft-vel kötendõ szociális ellátási szerzõdésrõl

3. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

4. Tájékoztató a 2011. évi mozgókönyvtári normatíva felosztásáról

5. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetés végrehajtásának értékelése

6. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása

7. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkatervének elfogadása

8. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ módosítása

9. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Ügyrendjének hatályon kívül helyezése

10. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének SZMSZ módosítása.

Ezen a napon ülésezik a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Fejlesztési Tanácsa is. Itt két napirendi pont lesz:

1. Javaslat a GVOP 4.3.1. „Kistérségi Elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése a Pécsváradi, Mohácsi, Komlói, Bonyhádi kistérségekben” címû projekt során felmerült és a Pécsváradi TKT. által fizetett költségek megosztására

2. Tájékoztató a közfoglalkoztatási rendszer bevezetésének tapasztalatairól. Elõadó: Sántha István, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Bonyhádi Kirendeltség-vezetõje.