Öt évre módosulnak a megbízások

A tavalyi évben törvényi módosítás született a közalkalmazottak jogállásáról. A módosítás többek között arra vonatkozik, hogy minden ágazatban megszûnt a határozatlan idejû vezetõi megbízás és kinevezés. A határozatlan idejû magasabb vezetõi megbízás a törvény erejénél fogva 2011. január 1. napjától kezdõdõen 5 évre szóló határozott idejû magasabb vezetõi megbízássá alakul át. A törvénymódosítás szerint Bonyhádon Lõrinczné Dávid Mária GESZ vezetõ, Dr. Barcza Zsolt kórház igazgató-fõorvos, és Varga Gyöngyvér Gondozási Központ vezetõ magasabb vezetõi megbízása 2011. január 1-tõl 2015. december 31-ig szól. A törvénymódosítás nemcsak a magasabb vezetõi megbízásokat, hanem a vezetõi megbízásokat is érinti, így ezeket felülvizsgálják, és errõl értesítik az érintett dolgozókat. Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tegnapi ülésén tudomásul vette a határozatlan idõre szóló vezetõi megbízások módosításáról szóló tájékoztatót.