Tízmillió a kórháznak

Az érvényben lévõ finanszírozási rendszer alapján a Bonyhád Városi Kórház és Rendelõintézet részére az Egészségbiztosítási Alapból az elõzõ évi finanszírozáshoz képest növekedéssel számolnak, melyet az egynapos sebészet, a járóbeteg szakellátás, az otthoni szakápolás, a kúraszerû ellátások és a nappali kórház miatti teljesítménytöbbletek biztosítanak. Dr. Barcza Zsolt kórházigazgató ezt úgy foglalta össze a tegnapi önkormányzati képviselõ-testületi ülésen, hogy ha megkapják a plusz kapacitásokat, akkor májustól nem lesz már szükség városi támogatásra az intézmény mûködéséhez, sõt az is elképzelhetõ, hogy a kórház adósságállományának lassú csökkentésére is módot adhat ez az intézkedés.

A jelenlegi helyzet azonban: Az intézmény tartozásállománya a decemberben folyósított 10,5 millió Ft összegû önkormányzati, valamint a 23,5 millió Ft-os OEP finanszírozás mellett mérséklõdött ugyan, összege azonban továbbra is magas, 80 millió Ft. A február hónap elején érkezõ OEP támogatás a december havi teljesítmények alapján érkezik, amelyek a korábbi évekre is jellemzõ módon alacsonyabbak az átlagosnál. Mindez azt eredményezi, hogy a február 5-én esedékes munkabérek kifizetése veszélyeztetettnek látszik. A fenti indokok alapján az intézmény igazgatójának kérésére 10 millió Ft összegû önkormányzati támogatás folyósításáról döntött a város képviselõ-testülete.