Felnõttoktatási intézmény a Völgységben

A bonyhádi Laurus Alapítvány a völgységi kistérségben az elsõ olyan civil szervezet, mely megkapta az intézményakkreditációs lajstromszámát, vagyis felnõttoktatási intézményt hozhat létre. Dudás Olga, az alapítvány kuratóriumi elnöke ad tájékoztatást arról, hogyan nyerték el ezt a lehetõséget.

– A Felnõttképzési Akkreditációs Testülethez kellett benyújtsunk egy komplett dokumentációt, ami a minõségi felnõttképzési intézmény mûködésének folyamatszabályozásait, a képzések teljes dokumentáció-s és adminisztrációs rendszerét, és egy megvalósult képzésünk teljes háttér-dokumentációját tartalmazta. Január 5-én helyszíni ellenõrzés volt irodánkban. Azt vizsgálták, hogy képes-e a szervezet mûködtetni ezt a minõségirányítási rendszert, tisztában vagyunk-e a törvényi háttérrel, illetve hogy a valóságban is megvannak-e azok a feltételek, amelyeket leírtunk. A leendõ oktatóhely vizsgálata is megtörtént. Nagyon örülünk annak, hogy a két jelenlévõ szakértõ olyan jegyzõkönyvet készített, amely sem hiánypótlást, sem módosító javaslatot nem tartalmaz. Ezt követõen a január közepén megtartott FAT ülésen elfogadták az akkreditációs kérelmünket, és tegnap megérkezett a hivatalos értesítés: így most már felnõttképzési intézményként mûködünk.

– Négy évre nyerték el a címet. Milyen tervekkel indulnak neki ennek az idõszaknak?

– Ez az akkreditáció tulajdonképpen azt tanúsítja, hogy a szervezet alkalmas arra, hogy minõségi felnõttképzést biztosítson, és OKJ-s képzések lebonyolítására is jogot szereztünk. Azért volt ez fontos számunkra, mert az Európai Uniós pályázatokban már mindenhol kitétel az, hogy tréninget, képzést, felnõttoktatási tanfolyamot csak olyan minõsített szervezet tarthat, amely rendelkezik az intézményakkreditációval. Ráadásul a kistérségünkben eddig nem volt olyan oktatóhely, ahol helyben tudtak volna képezni a szervezetek. Úgy gondolom, a munkaerõpiaci képzések egy része is lebonyolítható lesz a mi szervezetünkkel, illetve mi magunk is szeretnénk olyan képzéseket kiajánlani intézmények és civil szervezetek részére, amelyek a civilek fejlesztését szolgálják, a eulogo.jpgpályázatokkal kapcsolatos információkat nyújtanak, illetve a környezetvédelmi módszertani képzéseinket szeretnénk még beindítani. Emellett nyitottak vagyunk bármilyen képzési módra. Elsõsorban saját humán erõforrással fogunk dolgozni, de ha speciális igény érkezik hozzánk, akkor szívesen bízunk meg olyan külsõ szakértõket, akik a részünkrõl is biztosítják a minõségi oktatás feltételeit, hisz ez a minõsítés minket is kötelez. Az intézményakkreditációt az Európai Uniós támogatással megvalósuló Lépjünk együtt címû projekt keretében finanszíroztuk.

Intézményvezetõ: Dudás Olga. Képzési koordinátor: Nagy Eszter. Adminisztrátor: Gungl Istvánné. Az intézmény ügyfélszolgálati irodája Bonyhádon, a Fáy ltp. 9. II. emelet 9. szám alatt mûködik. Tel.: 06-74/454-460. Mobil: 06-20/3944-459. E-mail: duolgi@freemail.hu ; duolgi@gmail.com .