Közlekedésbiztonsági témákról beszélgettek

Közlekedésbiztonsági konzultációs értekezletet szerveztek a Bonyhád Városi Rendõrkapitányságon, melyen részt vett a városi önkormányzat és a Bonycom Kft. több munkatársa is. A jelenlévõket dr. Marcsek Sándor rendõrkapitány köszöntötte. A baleseti statisztikáról és az ebben bekövetkezett javulásról Dudás Zsolt, a kapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályának vezetõje adott tájékoztatást. Mint mondta, 2008 óta javulnak az adatok országos és helyi szinten is, részben az objektív felelõsség bevezetésének köszönhetõen. A városi kapitányság illetékességi területén 2010-ben két halálos kimenetelû baleset történt, de egyik sem Bonyhádon. A legtöbb baleset az elsõbbségadás elmulasztása miatt következik be, a gyorshajtás baleseti okként csökkenõben van. Bonyhádon vannak olyan pontok, ahol több baleset történik, idén 6-6 volt a Széchenyi téren, a Bacsó utcában, a Perczel utcában, a Vörösmarty téren, a Május 1. és a Móra utcában. Sokat javított a közlekedési morálon és a gyorshajtók megfékezésében a kiemelt gyalogátkelõhelyek létrehozása, illetve a Bajcsy utcában elhelyezett forgalomlassítók.

Az értekezleten résztvevõk hosszasan tárgyaltak a Városháza közelében arrébb helyezett gyalogátkelõhelyrõl. Megállapították, hogy a rendõröknek nagy szerepük lesz a közlekedési szabályok betartatásában, hiszen még nem szokták meg az emberek az új helyet, mely Bonyhád legforgalmasabb „zebrája”. Felvetõdött, hogy a Városházánál lehetne elhelyezni pár „lassító csíkot”, de a Közútkezelõ szakembere ettõl óva intette a városvezetést, hiszen a hanghatások miatt valószínûleg hamar megbánnák a beruházást.

A Közútkezelõ jelenlévõ képviselõjéhez több kérdés is érkezett a közelmúltban a Spar mellett kialakított járdaszigetekkel kapcsolatosan. Hogy miért van szükség a kisebbikre, a gyalogátkelõhelytõl távolabb? Irányítja a jármûmozgást, hogy a megfelelõ, nagyobb ívben forduljanak az autósok, ezzel is megelõzve a baleseteket – jött a válasz. Lakossági igényként merült fel, hogy a Spar felé esõ keskeny járdaszakasznál korlátot kéne elhelyezni, ha valaki télen megcsúszik, ne eshessen ki az úttestre.

Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester értékesnek ítélte az értekezletet, hiszen a közös gondolkodás fontos az elõrelépéshez. Természetesen szó volt a nemrég felavatott úgynevezett „A” jelû útról, mely a Forberger és a Gyár utcát köti össze. Filóné hangsúlyozta, hogy nem szabad a Rákóczi utca felõl ráengedni plusz forgalmat a Gyár utcára, míg el nem készül a 6-os útig kivezetõ szakasz. Januárban régiós pályázatot írnak ki elkerülõ utak megépítésére, melyre az önkormányzat benyújtja ezt a tervezetet. Javaslat érkezett arra is, hogy a januárban megnyíló Gyár utcai hulladékudvar megközelítése érdekében tegyék kétirányúvá az „A”jelû útszakaszt, legfeljebb korlátozva a kikanyarodás irányát. Az ötletet megfontolandónak tartják a szakemberek.

Dr. Glöckler Ferenc aljegyzõ elmondta, hogy az idei évben több út is új aszfaltburkolatot kapott Bonyhádon, összesen 120 millió Ft-os beruházásról beszélhetünk. Ezeken a szakaszokon azonban a gyorshajtás is megnõtt, és gyalogátkelõhelyek létesítésére is érkeztek igények. Kátyúzásra 20 millió Ft-ot költött idén az önkormányzat.

Kérdésként merült föl, hogy a cikói hulladéklerakó megnyitásával mennyire fog megnõni a szállító jármûvek forgalma a bonyhádi Deák Ferenc utcában? Glöckler válaszában kifejtette, hogy hosszútávon nem fog nõni, napi 30-40 teherautóval számolnak, mivel a préselt hulladékot kevesebb jármû is el tudja szállítani. A Deák utca abszolút tehermentesítéséhez elkerülõ utat kéne építeni, ehhez viszont 2 milliárd Ft-ra lenne szükség. A tervek azért elkészültek, akárcsak a Tesco felé majdan építendõ elkerülõ útnak.