Kultúrák találkozása a Völgységben – elõadások három szekcióban

Ötödik alkalommal rendezik meg a Völgységi Konferenciát Bonyhád Város Önkormányzata és a Völgységi Múzeum munkatársai. November 25-én a program keretében több helyszínen is kínálnak elõadásokat. A bonyhádi rendezvény megnyitója 9:30 órakor kezdõdik a Polgármesteri Hivatal dísztermében, Potápi Árpád János polgármester köszöntõjével. Ezt követõen átadásra kerül a Blau László emlékdíj, majd 10 órakor megkezdõdnek a délelõtti plenáris elõadások. Dr. Andrásfalvy Bertalan: A dél-dunántúli hagyományos 19. századi magyar és német paraszti értékrend összehasonlítása; Dobosyné Antal Anna: Fachwerk-házak, a völgységi német telepes falvak 18-19. századi épületei; Nagy Pál: A magyarországi cigányság rétegzõdése és kultúrája; Dr. Klein Rudolf – Toronyi Zsuzsanna: A bonyhádi zsinagóga a magyar és európai zsinagógák között.

20101119-7.jpgDélután három különbözõ helyszínen folytatódik a program, 14 órától. Az Épített Örökség szekció keretében a Völgységi Múzeumban – Dr. Zentai Tünde: Hidas eltûnt hímes temploma; Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó: Kápolnák és keresztek Lengyelen és környékén; Farkas Noémi: Festészeti adalékok a bonyhádi római katolikus templom történetéhez; Stefán György: Zsidó emlékek Hõgyészen; Szász Gábor: Závod építészeti értékvédelme; Dr. V. Kápolnás Mária: Faluképek, múlt és jelen – A völgységi járás képeslapjainak forrásértéke; Csibi Krisztina: A bukovinai székelyek etnikai identitásának térbeli kifejezõdései.

A Történeti szekció keretében a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás tárgyalójában – Toronyi Zsuzsanna: A bonyhádi zsidóság levéltári és tárgyi emlékei; Csekõ Ernõ: Polgárosodás, asszimiláció – A Leopold család felemelkedése a Tolna megyei elitbe; Dr. Szõts Zoltán: A „helyi elit” egy nagyközségben – a bonyhádi virilisek; Bai József: „Lengyel és Tézsla határvizsgálata” 1722-bõl; Aradi Gábor: A szerb iskolák a Völgységben 1876-1927; Steib György: A bonyhádi mozi hõskora a „vándormozgófényképszínház”-tól a hangosfilmig; Nagy István: Múlt és jelen, a bonyhádi evangélikus gimnázium és Bonyhád kapcsolata.

A Szellemi Örökség szekció keretében a Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központban – Dr. Balázs-Kovács Sándor: A váraljai hagyományõrzés – a tradíció továbbélése; Kreiner József: Jánosi György szerepe a népi hagyomány megõrzésében; Rónai Józsefné: A cikói katolikus németek népdalkincse; Hadikfalvi Istvánné: Az élet sorsfordulói a nagymányoki németeknél; Illés Éva: A bonyhádi élet az 1930-as években – Izraelben élõ bonyhádi zsidók szájhagyománya alapján; Elizabeth Long – Rudolf László: A bukovinai székely anyakönyvek adatbázisának hazai és nemzetközi tudományos jelentõsége; Lõrincz Etel: A bukovinai székely szõttesek motívumkincse.