Fontos feladatuk a cigányság érdekképviselete

Az újonnan megalakult Bonyhádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Babai László, elnökhelyettese Bachusz László, további két tagja pedig Kálózdi József és Kovács Lajos lett. Babai Lászlót kértem arra, hogy beszéljen terveikrõl.

– Elõször is szeretném megköszönni azoknak, akik július 15-ig regisztrálták magukat a cigány kisebbséghez tartozóként, és köszönetet mondok azoknak is, akik elmentek szavazni, különösen akik ránk tették le voksukat. A cigányoknál Bonyhádon két csapat indult a választáson: elõzõ elnökünk, Boros Csaba indított egy Lungo Dromos jelöltekbõl álló listát, mi pedig a Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége által indítottunk 4 fõt. Szoros volt a végeredmény, 10-15 szavazattal nyertünk.

– Mik a Bonyhádi CKÖ elsõdleges feladatai?

– A kisebbségi törvény eleve meghatározza a hazánkban élõ 13 kisebbség feladatát: kulturális autonómia biztosítása, a hagyományok és a nyelv ápolása. Mi is ezeket helyezzük elõtérbe. Hazánkban a cigányság helyzete egészen más, mint más nemzeti kisebbségeké, mi ugyanis etnikai kisebbség vagyunk. Nekünk nincs anyaországunk, ahonnan támogatást kaphatnánk, a mi hazánk Magyarország. Fontos feladatunk a cigányság érdekképviselete is. Leginkább a roma társadalom küszködik az aluliskolázottsággal, õket érinti leginkább a munkanélküliség, ebbõl fakadóan a szociális háttér sem mindig megfelelõ. Úgy gondolom, munka szempontjából nem fog különbözni ez a ciklus sem az elõzõ 8 évtõl. Megválasztott elnökként biztos hogy változtatni fogok pár dolgon: azt szeretném, ha demokratikusan mûködne a kisebbségi önkormányzatunk (eddig az elnökök sokszor egymaguk döntöttek fontos dolgokban), és a 4 év alatt rendszeresen fogom látogatni a települési önkormányzat képviselõ-testületi üléseit, hogy információkat gyûjtsek, és hogy véleményt tudjak mondani, ha a bonyhádi cigány lakosságot érintõ kérdések merülnek fel.

– Felvették már a kapcsolatot a városvezetéssel?

– Természetesen. Polgármester úrnak és alpolgármester asszonynak már jeleztem, hogy szeretnénk szorosabbá tenni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a települési önkormányzat közötti kapcsolatot. Ez leginkább azért lenne fontos, mert rengeteg Európai Uniós pályázat jelenik meg, ezeket eddig a Bonyhádi Független Roma Egyesület próbálta koordinálni. Mostantól viszont hármas összefogással, szakmai kapcsolatot kialakítva, közösen képviselhetnénk a cigányságot. Akár konzorciumban is pályázhatnánk, hátrányos helyzetû nem romákat is bevonva a programba, hisz ez az alapja annak, hogy ne mérgesedjen el a roma és a nem roma lakosság közt a viszony. Bonyhádon ilyen jellegû probléma jelenleg nincs, és nem is szeretnénk, ha lenne. A novemberi testületi ülésre már kidolgozunk egy együttmûködési megállapodás tervezetet.

– A hagyományápolást hogyan tervezik megvalósítani?

– A Bonyhádi Független Roma Egyesület a 2003-as pályázatában létrehozott egy hagyományõrzõ csapatot, a Csillagos Ég Tánccsoportot, ez viszont ma már a Mórágyi Roma Egyesület égisze alatt mûködik. Fontosnak tartanám viszont – és erre igény is van -, hogy legyen a bonyhádi CKÖ-nek és a roma egyesületnek közösen egy kulturális hagyományõrzõ együttese, tánccsoportja. Így a városi rendezvényeken mi is képviselni tudnánk a cigányságot.

– Hogyan alakul a kisebbségi önkormányzat költségvetése?

– Azt gondolom, ugyanolyan nehéz 4 év lesz, mint az elõzõ. A települési önkormányzattól eddig minden évben 1 millió 290 ezer Ft-ot kaptunk, ehhez jön az állami normatíva (ami információim szerint megint csökkenni fog, hiszen több kisebbségi önkormányzat alakult, a keretösszeg viszont nem emelkedett). Minden évben megjelenik a feladatalapú pályázat, ezen 200-300 ezer Ft-ot szoktunk nyerni. Képviselõink továbbra is ingyen végzik a feladatukat, tiszteletdíjban nem részesülnek, noha a törvény erre lehetõséget adna. Október óta a szervezési, intézkedési telefonköltségeit is mindegyikünk maga fizeti, mert ez a keretünk lenullázódott. Nem könnyû a helyzetünk, de éppen ezért kell a hármas összefogás, hogy különbözõ forrásokat be tudjunk hozni, és könnyebb legyen a CKÖ mûködése.