Három népcsoport közös emlékmûvét tervezik

Az újonnan megalakult Bonyhádi Német Kisebbségi Önkormányzat elnökét, Köhlerné Koch Ilonát kérdeztem a négyéves ciklusra tervezett programjaikról, ötleteikrõl.

– Négytagú elnökséggel dolgozhatunk az új törvény szerint: Glöckner Éva, Krähling Dániel, és Markovics Mihályné a tagja a vezetõségnek. Mivel azonban a gazdasági bizottság 3 tagból kell álljon, így kellett egy külsõs. Felkértük hát Kovács Ferencet, aki a szavazáson az ötödik helyen végzett. Az elõzõ ciklusban sok sikert értünk el, és ezt a megkezdett utat szeretnénk folytatni. Újságunk, a Bonnharder Nachrichten már 4 éve jelenik meg folyamatosan, reméljük még sokáig lesz lehetõségünk a kiadására.

– Több rendezvényt is szervezett a Német Kisebbségi Önkormányzat az elmúlt 4 évben. Mik a tervek a programok terén?

– A hagyományos programokat szeretnénk megõrizni: januárban a gimnazistákkal közösen emlékezünk az elhurcoltakra, szintén januárban lesz a sváb bálunk, februárban a Városi Farsangot szervezzük meg a mûvelõdési központ munkatársaival. A Sommerfestet tavaly szerveztük meg elõször, 2011-ben kerül újra megrendezésre. Vendégül látjuk a wernaui tánccsoportot, és természetesen tovább ápoljuk a testvérvárosi kapcsolatokat. Tánc- és életmódtábort szervezünk, valamint elõadásokat és kiállításokat.

– A közelmúltban német klubszobát avathattak a Vörösmarty iskolában, a Német Kisebbségi Önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetõen.

– Az elmúlt négy évben több sikeres pályázatunk volt, ezeknek köszönhetõen számítógépet kaptak a Gondozási Központ lakói, defibrillátor és prevenciós készülék került Dr. Rumbus Zoltán háziorvos rendelõjébe. Visszatérve az oktatáshoz: szeretnénk elérni, hogy Bonyhádra kerüljön egy két tannyelvû óvónõ, illetve hogy a Vörösmarty iskolában ismét legyen német anyanyelvû tanár. És terveink szerint óralátogatásokra is elmegyünk. A Vörösmarty iskolai klubszobában mi is fogunk elõadásokat, klubfoglalkozásokat tartani. A jövõben is támogatjuk városunkban a nemzetiségi és két tannyelvû oktatást, és kulturális csoportjainkat. Ezt azért is tudjuk megtenni, mert önkormányzatunk tagjai nem vesznek fel tiszteletdíjat. Ezenkívül kapunk az államtól is egy bizonyos összeget, és Bonyhád Város Önkormányzata is támogatja mûködésünket. És ott van a feladat alapú támogatás, amit az önkormányzatok az alapján kapnak, hogy mit végeztek az elõzõ évben: örömmel mondhatom, hogy itt minden évben a legjobbak között vagyunk.

Nagy tervünk még, hogy méltó módon megemlékezzünk az 1948-ban befejezõdött be- és kitelepítés 65 éves évfordulójáról: 2013-ban szeretnénk, ha a felvidékiek, a székelyek és a németek közösen felállítanának egy emlékmûvet Bonyhádon. Máshonnan jöttünk ugyan, de itt már közös a jövõnk, sok a vegyes házasság. Az emlékmûvel szeretnénk példát mutatni nem csak itt a Völgységben, hanem országos szinten is, hogy lehet békességben élni egymás mellett több népcsoportnak is. Az emlékmû felállítására a Német Kisebbségi Önkormányzat még az elõzõ ciklus végén elkülönített 500 ezer Ft-ot.